TRVALÉ ZLEPŠOVANIE

Rešpektovanie základných ľudských práv, znižovanie environmentálneho vplyvu našich činností a podpora miestnej ekonomiky sú základné záväzky CSR, na ktorých je postavená politika rastu spoločnosti GEFCO.

 • NAŠE ZÁVÄZKY NA GLOBÁLNEJ ÚROVNI

  Spoločnosť GEFCO má vlastný program spoločenskej zodpovednosti s cieľom zlepšiť pracovné podmienky našich zamestnancov a vzťahy so zákazníkmi a partnermi v súlade s legislatívnymi požiadavkami všetkých krajín, v ktorých pôsobíme. V roku 2015 sa zaviazalo 41 dcérskych spoločností, ktoré sa riadia rámcovou dohodou o sociálnej zodpovednosti.

  Globálny záväzok spoločnosti GEFCO

  Princípy, pravidlá a hodnoty, ktoré nás motivujú sú formálne stanovené v “Pracovnom poriadku”, ktorý je platný pre všetky pobočky GEFCO vo svete. Náš záväzok spočíva v:

  • Rešpektovaní základných ľudských práv
  • Rešpektovaní našich zákazníkov
  • Rešpektovaní našich dodávateľov
  • Rešpektovaní súkromia
  • Boji proti obťažovaniu a spoločensky neprijateľnému správaniu
  • Dodržiavaní hygienických a bezpečnostných pravidiel

  OSN - Global Compact

  Od podpisu Global Compact v decembri 2009, GEFCO neustále pracuje na dodržiavaní desiatich zásad z oblasti ochrany ľudských práv, pracovných noriem, boja proti korupcii a ochrany životného prostredia. Táto práca sa odráža v spoločných hodnotách, ktorými sú: záväzok, nadšenie pre službu, solidarita, inovácia, transparentnosť.

 • Environmentálna politika GEFCO je tak stratégiou na znižovanie nákladov ako aj prostriedkom na zlepšovanie postupov. Naša politika zahŕňa päť hlavných cieľov:

   

  • Spoločnosť sa zaväzuje znižovať svoju ekologickú stopu cez komplexnú starostlivosť o životné prostredie.
  • Dodržiavať požiadavky fóra Grenelle – neustále znižovať emisie
  • Ochrana zdrojov a zníženie odpadov – zníženie spotreby vody a energie a produkcie odpadov
  • Nakladanie s odpadmi – recyklácia
  • Povzbudzovanie dodávateľov k väčšej zodpovednosti – naši dopravcovia môžu Suva výhradne vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky noriem Euro 5 a Euro 6
 • Spolu s našimi tímami GEFCO budeme investovať v oblastiach, kde pracujeme a podporovať lokálne spoločnosti vďaka:

  • Výberu miestnych dodávateľov a partnerov
  • Uzatváraniu partnerstiev so školami a univerzitami
  • Podpore vzdelávania našich zamestnancov

  Ako svetový líder v oblasti logistiky hotových vozidiel a špecialista na priemyselnú logistiku má GEFCO viacgeneračný prístup a vyzdvihuje hodnotu nášho obchodného zamerania u študentov a absolventov.