ZÁVÄZKY

 • Výkonnosť vášho dodávateľského reťazca je hlavným cieľom nášho poslania.  Optimalizácia vášho logistického harmonogramu a súčasné zohľadnenie akýchkoľvek obmedzení, spravovanie prevádzkových a administratívnych procesov a definovanie logistických bezpečnostných plánov  – to všetko vám garantujeme poskytovať každodenne.

 • návrh vašich HARMONOGRAMOV PREPRAVY

  Výrobcovia sa už presvedčili, že sa môžu spoľahnúť na naše tímy GEFCO.

  Vedia, že dokážeme analyzovať ich zložité požiadavky a využiť naše odborné vedomosti na zhromaždenie zdrojov, a že hranice alebo dopravné prostriedky nikdy nebudeme vnímať ako obmedzenia.

  Zavádzame štandardné, upravené a na mieru šité riešenia vďaka nášmu odbornému centru, ktoré riadi všetky vaše logistické záležitosti so zameraním na optimalizáciu výkonnosti vášho logistického reťazca a vášho celkového rozpočtu. Taktiež vo viacerých krajinách vykonávame štúdie uskutočniteľnosti.

 • Každý deň a pre každý harmonogram prepravy analyzujeme najlepšie možnosti optimalizácie procesov a nákladov a spoločne s našimi prevádzkovými tímami ich prispôsobujeme vašim novým výzvam. Naši technici tiež aktívne zabezpečujú, aby ste využívali výhody získané zhromaždením našich zdrojov (cestných, námorných, leteckých alebo železničných) a skladov.

 • Partner 4PL

  TVORÍME HODNOTY na každom kroku vášho logistického reťazca

  Vďaka našej histórii riadenia automobilového dodávateľského reťazca v spoločnosti GEFCO vyvíjame pre výrobcov riešenia 4PL, aby sme sa postarali o celý reťazec logistiky.

  • Zahŕňame každý aspekt dodávateľského reťazca.
  • Navrhujeme vaše harmonogramy prepravy.
  • Každý deň optimalizujeme vašu logistiku, železničnú dopravu, s informáciami od tímov špecialistov.
  • Mapujeme a optimalizujeme dodávateľský reťazec (vyvíjame geografické informačné nástroje).
  • Monitorujeme výkonnosť (sledovanie zásielok, manažment podujatí, nastavenie a dodržiavanie kľúčových indikátorov výkonnosti).
 • Zvyšovanie vašej konkurencieschopnosti

  Vďaka našej VYNIKAJÚCEJ PREVÁDZKE

  Kvalita logistických služieb v každej časti dodávateľského reťazca je základným faktorom na zvýšenie konkurenčnej výhody výrobcu. Aby sme v spoločnosti GEFCO mohli výrobcom ponúknuť naozaj tie najlepšie služby, definovali a nastavili sme kvalitatívne postupy, ktoré všade vo svete prísne dodržiavame.
  Naše tímy každodenne v praxi používajú nástroje na riadenie kvality, aby zabezpečili neustále zlepšovanie produktivity pre našich klientov. Náš kvalitatívny proces je poháňaný samostatným systémom riadenia, ktorý celkovo podporuje naše organizačné a podnikateľské oblasti.

  Aktívne začleňujeme normy, certifikácie a vyhlásenia o zhode, ktoré vyžadujú naši klienti.​

  V spoločnosti GEFCO používame spoločné interné normy pre overené postupy: našich 400 obchodných noriem garantujeme rovnakú úroveň kvality všade vo svete. Externé a interné audity kontrolujú, či sa tieto normy aplikujú na všetkých pracoviskách.

 • Keďže kvalita vášho dodávateľského reťazca závisí od informácií v reálnom čase, v spoločnosti GEFCO výrobcom ponúkame účinné nástroje na sledovanie pohybu tovaru.

  Naše vzájomne prepojené nástroje vás informujú v reálnom čase, v každej fáze prepravy a na každom kontinente o toku vášho tovaru, dodržiavaní časov vyzdvihnutia a doručenia, o časoch prepravy, presnosti a potvrdení doručenia.

  Kontinuálne monitorovanie fyzického toku
  Naše integrované informačné systéme pomáhajú produktivite a zlepšujú plynulosť výmen medzi rôznymi ohnivkami vo vašom dodávateľskom reťazci, pričom všetci majú k dispozícii tie isté informácie.

  Prispôsobiteľné monitorovacie nástroje: GEFC@nnect a Automotive Portal.
  Zistite viac na gefco.net

  Pre našich klientov implementujeme špeciálne platformy. Katalóg E-Catalogue je nástroj elektronického obchodovania na on-line objednávanie personalizovaných služieb pre súkromné a komerčné vozidlá.