Stratégia

Premeňte spolu s nami váš dodávateľský reťazec na hodnotný reťazec

V globálnej ekonomike potrebujú výrobcovia logistického partnera schopného ponúknuť riešenia, ktoré maximalizujú ich konkurencieschopnosť. Pri budovaní dodávateľského reťazca je preto nanajvýš nevyhnutné zamerať sa na jeho strategickú funkciu. Najmä kvôli hodnote, ktorú generuje.

V spoločnosti GEFCO je naším poslaním garantovať bezpečnosť a zaisťovať kontinuitu na medzinárodnej úrovni vytváraním konkurencieschopnejších a robustnejších multimodálnych systémov prepravy. Vďaka tomu, že zákazníkom ponúkame riešenia šité na mieru konkrétnym projektom a vynikajúcu prevádzku, získali sme rozsiahle vedomosti o ich sektoroch a ich špecifických potrebách. Naše odborné vedomosti v logistickom inžinierstve, celosvetové pokrytie a schopnosť integrácie so všetkými oblasťami podnikania sú základnými piliermi našej ponuky. Normy, ktoré vyvíjame aj v súčinnosti s našimi partnermi, sa sústreďujú na garantovanie prevádzkovej kvality služieb vo všetkých našich projektoch na celom svete. Chápeme, že viditeľnosť zásielok je pre našich klientov kľúčová, preto sme prepojili naše informačné systémy s ich systémami, aby sme im mohli poskytovať informačnú spätnú väzbu v reálnom čase. Naša organizácia je tiež usporiadaná tak, aby čo najlepšie dokázala odhadnúť potreby výrobcov: naše predajné tímy sú rozdelené do segmentov podľa trhu a každý projekt riadi odborný účtovný manažér. Vďaka nášmu nepretržitému úsiliu patríme medzi 10 najlepších logistických integrátorov v Európe a sme na prvom mieste v Európe pre logistiku dokončených vozidiel.

Ako globálny logistický integrátor smerujeme k tomu, aby sme sa stali svetovým lídrom v priemyselnej logistike. To je cieľom našej geografickej diverzifikácie a diverzifikácie medzi rôznymi sektormi. Momentálne sústreďujeme naše úsilie na zlepšenie ponúk prepravy otvorením nových železničných koridorov, z ktorých hlavný prechádza naprieč Euroáziou. Zároveň sa zameriavame na medzinárodný rozvoj s novými vetvami v Srbsku, Grécku, Thajsku a vo Vietname. Okrem toho sa už dnes môžeme pochváliť výraznou prítomnosťou v Rusku a strednej Ázii, ktorú chceme aj naďalej rozvíjať. Za toto všetko vďačíme interkontinentálnej sieti 160 agentúr pre cestnú dopravu, 85 agentúr pre leteckú a námornú dopravu, 55 skladov a 85 colných stredísk na celom svete, ktorú sme vybudovali, aby sme našim klientom pomáhali s ich plánmi na medzinárodný rozvoj.

Náš strategický plán pre horizont roku 2020 vracia do týchto aktivít nový život. Zaväzujeme sa v ňom k procesu nepretržitého zlepšovania sa, ktorého hybnou silou budú muži a ženy v spoločnosti GEFCO, k uspokojovaniu nárokov priemyslu a tiež k technologickému pokroku.