NÁŠ ZÁVÄZOK KU KVALITE

Dodržiavanie termínov, zásobovanie čerstvými produktmi, zabezpečovanie spoľahlivej prevádzky a kontrola nákladov sú každodenné výzvy pre logistického špecialistu. Ako spoločnosť, ktorá sa vždy snaží o dokonalosť, má GEFCO viac ako 65 rokov skúseností v automobilovom priemysle – jednom z najnáročnejších na svete, pokiaľ ide o logistiku. Náš kvalitatívny proces spravuje samostatný systém riadenia, ktorý celkovo podporuje našu organizáciu, pracoviská a podnikateľské oblasti.

 • Spoločnosť GEFCO aktívne zahŕňa normy a certifikáty vyžadované klientmi v logistickom sektore. V servise pre našich klientov však ideme ešte ďalej a snažíme sa zabezpečiť dodržiavanie špecifických požiadaviek každého trhu.

  Systém riadenia kvality podľa medzinárodných noriem

  • Certifikácia ISO 9001: táto certifikácia platí pre systémy riadenia kvality a osvedčuje, že spĺňajú kritériá zamerania na klientov, zapojenia manažmentu a neustáleho zlepšovania. Celá skupina GEFCO má certifikáciu ISO 9001.
  • Certifikácia ISO 14001: táto certifikácia platí pre riešenie environmentálnych rizík a bola udelená 60 pracoviskám spoločnosti GEFCO v 14 krajinách. Aktívne a dobrovoľne pracujeme na zvyšovaní počtu certifikovaných pracovísk.

  Riešenia „šité na mieru“

  Na základe vašich požiadaviek vám spoločnosť GEFCO môže ponúknuť aj na mieru šité riešenia pre audit, hodnotenie a certifikáciu pre špecifické služby.

  • Hodnotenie EcoVadis pokrýva pravidlá podnikovej spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibility – CSR). Spoločnosť GEFCO bola hodnotená a následne je uznávaná ako jedna z najlepších v sektore logistiky.
  • Hodnotenie SQAS* je špecifické pre chemický priemysel a hodnotí výkonnosť v oblasti kvality, bezpečnosti, životného prostredia a logistických dodávateľov. Túto certifikáciu má sedem pracovísk spoločnosti GEFCO v Nemecku a Taliansku.
  • Hodnotenie SMETA* hodnotí etické postupy v dodávateľských reťazcoch. Získala ho celá Skupina GEFCO.
  • Logá integrovanej certifikácie

  *SQAS: Systém hodnotenia bezpečnosti a kvality; SMETA: Etický obchodný audit členov organizácie Sedex

  Normy GEFCO:

  Spoločnosť GEFCO používa interné normy pre overené postupy: našich 400 obchodných noriem garantuje rovnakú úroveň kvality všade vo svete. Externé a interné audity zabezpečujú každoročné ohodnotenie súladu s týmito normami a postupmi priamo na pracovisku.

 • Kvalita meraná spokojnosťou našich klientov je našou hnacou silou. Keď ide o stratégiu skupiny, v spôsobe, akým vykonávame všetky naše aktivity a ako sa snažíme neustále zvyšovať náš hodnotový reťazec, kvalita je vždy v popredí.

  Náš cieľ: Nulový počet chýb

  • 90 % spokojných klientov*
  • 65 % jednotiek je súčasťou systému „Manažment prostredníctvom kvality“
  • zavedených takmer 5 000 zlepšení alebo preventívnych opatrení v roku 2014

  *Zdroj: Prieskum spokojnosti 2013 – Systém manažmentu GEFCO. Analýza na báze 851 odpovedí získaných od 2078 aktívnych medzinárodných klientov.

  Systém riadenia GEFCO: kvalita v akcii

  Náš systém riadenia kvality, systém riadenia GEFCO (GMS), je štruktúrovaný podľa noriem ISO 9001. Cieľom tohto systému je riadiť kvalitu vo všetkých obchodných oblastiach a krajinách a zároveň rešpektovať životné prostredie.

  • Špecifický nástroj vytvorený pre kvalitu: kvalitatívny a environmentálny systém riadenia zavedený vynikajúcimi lídrami.
  • Proces neustáleho zlepšovania zameraný na konzistentnú spokojnosť klientov a zvyšovanie produktivity, bezpečnosti a nášho neutrálneho hodnotenia pri tvorbe uhlíkovej stopy. Nájdenie každého nesúladu s normami je našou prioritou.
  • Transparentné informácie: audity a indikátory sú odosielané našim klientom, aby im pomáhali pri ich vlastných kvalitatívnych procesoch.

  Indikátory pre udržanie kurzu

  Pri stanovovaní nášho kurzu pre neustále zlepšovanie používame niekoľko indikátorov: každoročné meranie spokojnosti klientov, výročný kvalitatívny a environmentálny audit a KPI (kľúčové indikátory výkonnosti).

 • KVALITA JE NAŠA KAŽDODENNÁ PRIORITA

  Cielom skupiny GEFCO je byť kľúčovým aktérom v doprave a logistike v priemysle.

  V priemysle je vysoká úroveň kvality nutná. 
  "Správny produkt, v správnom čase, na správnom mieste, v dobrom stave, za správnu cenu"
  Kvalita znamená zabezpečiť spokojnosť všetkých našich zákazníkov, vypočuť ich, dávať pozor na ich potreby a očakávania, rešpektovať záväzky voči nim:
  • Rešpektovať termíny
  • Chrániť produkt
  • Zabezpečiť hodnovernosť činností
  • Riadiť náklady
  Kvalita nie je práca naviac, je to profesionálne vykonaná práca.
 • OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JE SÚČASŤOU NAŠICH PROCESOV

  GEFCO sa zaväzuje znižovať svoju ekologickú stopu

  Spoločnosť GEFCO zavádza environmentálny manažment smerujúci k certifikácii podľa normy ISO 14001 a prispôsobené efektívne nástroje pre:

  • zachovanie prírodných zdrojov cez riadenie spotrieb
  • boj proti klimatickým zmenám a znečisteniu ako aj znižovanie vplyvov na životné prostredie a tretie strany
  • rešpektovanie legislatívnych a iných požiadaviek z oblasti životného prostredia
 • "Zaviesť do našich činností manažérske zručnosti, ktorých súčasťou sú každodenné požiadavky v oblasti kvality a životného prostredia", to znamená:
  • manažovať výkonnosť operatívy
  • presne aplikovať štandardy odboru vyškolenými a skúsenými pracovníkmi
  • merať výsledky
  • neustále zlepšovať naše procesy