Skupina Gefco

Stratégia

Premeňte spolu s nami váš dodávateľský reťazec na hodnotný reťazec

Záväzky

Výkonnosť vášho dodávateľského reťazca je hlavným cieľom nášho poslania.

TRVALÉ ZLEPŠOVANIE

Rešpektovanie základných ľudských práv, znižovanie environmentálneho vplyvu našich činností a...

NÁŠ ZÁVÄZOK KU KVALITE

Dodržiavanie termínov, zásobovanie čerstvými produktmi, zabezpečovanie spoľahlivej prevádzky a...

GEFCO vo svete

Pozrite sa kde sa nachádza GEFCO vo svete