Prístupnosť

Synchronizujte, optimalizujte, zlepšujte! Vďaka jedinečnému kontaktnému bodu

Vedieť, kde je každá jednotlivá zásielka a čo sa s ňou deje. To je v dnešnom zložitom a rýchlom prostredí absolútny základ. Už viac než 15 rokov využívame k sledovaniu všetkých logistických tokov kontrolnú vežu. Vďaka tomu môžeme garantovať skutočne kvalitné a spoľahlivé služby či už na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni. Základné piliere našich riešení sú: 

 • Robustný IT systém pre spoluprácu
 • Medzinárodné tímy, ktoré sú k dispozícii 24/7/365
 • Štandardizované procesy prispôsobené vašim špecifickým problémom 

Máme riešenie pre každú časť vášho dodávateľského reťazca

Či už chcete mať prehľad o colnom konaní, medzinárodných tokoch alebo o tom, kde sa nachádza konkrétny kamión

 • Control tower dodávateľského reťazca 
 • Control tower pre prepravu (cestná preprava v Európe a špedícia) 
 • Control tower pre colné operácie 

Control tower dodávateľského reťazca

Riaďte a vďaka tomu optimalizujte váš dodávateľský reťazec od začiatku až do konca

Našim cieľom je maximálne optimalizovať, či už z pohľadu financií, času alebo ľudských zdrojov, celý dodávateľský reťazec – pre priemyselné produkty a materiál, spotrebný tovar, farmaceutické produkty alebo hotové automobily. Naše ciele a priority sú: 

 • Sledovať dodávateľský reťazec od začiatku až do konca 
 • Optimalizovať vaše celkové toky a súvisiaci rozpočet 
 • Udržiavať rovnakú kvalitu služieb 
 • Riadiť riziká dodávateľského reťazca proaktívne aj reaktívne

Control tower určená na monitorovanie cestnej dopravy na území Európy

Riadenie vstupných aj výstupných tokov môže byť jednoduchšie a efektívnejšie 

S nami máte prehľad! Monitorujeme všetku cestnú prepravu na území Európy a Strednej Ázie, a to na 3 úrovniach: Prevádzkovej, taktickej a strategickej. Vďaka tomu presne viete, kde váš náklad je, a môžete tomu prispôsobiť všetky ďalšie kroky v rámci dodávateľského reťazca.

 • Postaráme sa o riadenie objednávok, plánovanie a sledovanie zásielok, fakturáciu a sledovanie výkonu na prevádzkovej úrovni
 • Pripravíme strednodobé plánovanie a analýzu emisií CO2 na taktickej úrovni
 • Strategické riadenie tokov a plánovanie produktivity

Control tower pre medzinárodnú prepravu

Synchronizácia a optimalizácia. Po celom svete

Pomôžeme vám s riadením vstupných aj výstupných tokov na globálnej úrovni, a to vďaka tímu skúsených špecialistov. Zaistíme pre vás: 

 • Riadenie objednávok, plánovanie, sledovanie zásielok, fakturáciu a sledovanie výkonnosti na prevádzkovej úrovni 
 • Hodnotenie dodávateľov/predajcov, riadenie colných operácií v rôznych krajinách
 • Inžiniering a reinžiniering tokov, plánovanie produktivity na strategickej úrovni

Harmonie: Control tower pre colné operácie

Ani to najnáročnejšie colné konanie nebude neriešiteľný problém

Máme bohaté znalosti a skúsenosti vďaka tisícom a tisícom colných konaní, ktoré sme úspešne vybavili. S riadením zložitých medzinárodných colných postupov vám pomôže Control tower. Špecializované lokálne tímy, medzinárodná sieť kontaktov a jedinečný informačný systém HARMONIE pomôžu zrýchliť a zjednodušiť colné konanie a uvedenie produktov na trh. V čom je toto riešenie jedinečné: 

 • Koordinácia všetkých colných operácií prebieha prostredníctvom jedinej kontaktnej osoby
 • Zaistíme riadenie colných konaní vo viacerých krajinách
 • Sledujeme a monitorujeme vaše colné činnosti
 • Monitorujeme výkonnosť
 • Ponúkame konsolidáciu a centralizovanú fakturáciu

Prečo GEFCO?

 • Jednoduchá komunikácia aj riešenie

  • Jeden kontaktný bod
  • Logistika riešená komplexne 
  • Colné konanie riešime my
 • Maximálna efektivita

  • Bezchybná prevádzka 
  • Optimalizácia a znižovanie nákladov 
  • Skrátená doba prepravy
 • 360° viditeľnosť

  • Všetko môžete sledovať v reálnom čase 
  • Riadenie výkonnosti
  • Riadenie medzinárodných tokov cez Control Tower

Zdieľať