Prístupnosť

Colné a daňové zastúpenie

Clá a dane vás už nebudú viac strašiť: naši odborníci vám pomôžu s colným konaním aj daňami po celom svete

Potrebujete pomôcť s colným konaním aj s riešením DPH a ďalších daní? Navrhneme pre vás najvhodnejšie riešenie: Také, ktoré bude v absolútnom súlade s platnými právnymi predpismi a zároveň zrýchli a zlepší vaše podnikanie.

Zastúpenie v rámci colného konania

Aby ste mali všetko pod kontrolou a mohli urýchliť všetky medzinárodné toky

Naše colné a daňové oddelenie má viac ako 200 špecialistov v 42 krajinách, ktorí zaisťujú maximálnu podporu.

Strategické a monitorovacie colné služby 

 • Porovnávacie štúdie tokov a ich colných a daňových vplyvov
 • Právny dohľad
 • Implementácia, riadenie a správa colných riešení (aktívny / pasívny zušľachťovací styk, obmedzené daňové zastúpenie, colné sklady atď.) 
 • Monitorovanie riešení typu end-to-end 

Prevádzkové a taktické colné operácie​​​​​​​

 • Importné a exportné colné vyhlásenia
 • Tranzit, príprava karnetov TIR a ATA
 • Vyhlásenie o obchodovaní s tovarom
 • Oprava a certifikácia dokumentov
 • Colný audit    
 • Ekonomické colné postupy a riadenie: správa colného skladu, oslobodenie od dane v rámci režimu vnútorného / vonkajšieho obchodu, jednotné povolenie
 • Centralizovaná koordinácia vašich operácií prostredníctvom colnej riadiacej veže

Harmonie: Špecializovaná riadiaca veža pre colné operácie

Všetky vaše colné konania centralizovane a koordinovane z jedného miesta

Vďaka znalostiam colných postupov dokážeme aj do vášho logistického systému implementovať riadiacu vežu. V nej sa budú synchronizovať všetky colné operácie. Každá riadiaca veža sa opiera o synergiu odborných znalostí lokálnych tímov, prepojenej medzinárodnej siete a IT systému HARMONIE. Po implementácii riadiacej veže môžete naplno využívať jednoduchý a bezpečný postup colnej deklarácie a ďalších výhod ako napríklad: 

 • Zrýchlené dodacie lehoty
 • Koordinácia všetkých colných operácií cez jeden kontaktný bod 
 • Správa príkazov k colnému konaniu vo viacerých krajinách
 • Sledovanie 
 • Monitorovanie výkonnosti
 • Konsolidácia a centralizovaná fakturácia

Daňové zastúpenie

Využite naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti. Pomôžeme vám so zefektívnením správy DPH na území EU

Navrhneme pre vás riešenie, ktoré vám v konkrétnom mieste umožní prevádzkovať všetky aktivity, ako je skladovanie, predaj alebo spracovanie, v absolútnom súlade s miestnymi predpismi a zároveň sa vyhnúť formalitám a nákladom pri vzniku dcérskej spoločnosti. 
Od roku 1993 pre vás zaisťujeme daňové zastúpenie v 28 krajinách EU, vo Švajčiarsku a v Nórsku. Súčasťou našich služieb je: 

 • Koordinácia z jedinečného kontaktného bodu 
 • Optimalizácia platieb DPH do zahraničia
 • Zavedenie zjednodušeného a spoľahlivého postupu

Keď sú odborné znalosti v synergii

Konkurencieschopnosť vášho dodávateľského reťazca bude ešte vyššia

Synergia colného a daňového zastúpenia a know-how z oblasti logistiky vám dá náskok pred konkurenciou. Naša sila spočíva v schopnosti skombinovať colné a daňové konanie s taktickým know-how, zefektívnením procesov pomocou riadiacej veže a riadením a monitorovaním všetkých krokov. Výsledkom je:

 • Zefektívnenie peňažných tokov a finančných ziskov
 • Vyššia efektivita dodávateľského reťazca
 • Harmonizované procesy typu end-to-end

Leaflet colné a daňové zastúpenie

Zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti colných a daňových procesov

pdf, 289 KB

Stiahnuť

Certifikácia AEO *

*Authorised Economic Operator

Viac ako 100

krajín, kde zaisťujeme colné operácie

Viac ako 40

rokov skúseností v oblasti colného konania

25

rokov skúseností v oblasti daňového zastúpenia

Prečo GEFCO?

 • Jednoduchá komunikácia aj riešenie

  • Jeden kontaktný bod
  • Logistika riešená komplexne 
  • Colné konanie riešime my
 • Maximálna efektivita

  • Bezchybná prevádzka 
  • Optimalizácia a znižovanie nákladov 
  • Skrátená doba prepravy
 • 360° viditeľnosť

  • Všetko môžete sledovať v reálnom čase 
  • Riadenie výkonnosti
  • Riadenie medzinárodných tokov cez Control Tower

Zdieľať