Prístupnosť

 

Čo je brexit?

Pod brexitom sa rozumie odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. 

 

Čo je prechodné obdobie?

Prechodnodné obdobie pokrýva dobu, počas ktorej budú EÚ a Spojené kráľovstvo rokovať o svojich budúcich vzťahoch. Začína sa dňom, kedy Británia opustí EÚ a končí 31. decembra 2020 alebo koncom roku 2021, ak sa obe strany dohodnú na predĺžení pred 30. júnom 2020. Počas prechodného obdobia zostane v platnosti veľká časť aktuálnych pravidiel. 

 

Čo sa zmení z colného hľadiska, ak sa Spojené kráľovstvo stane "treťou krajinou" (v prípade brexitu bez dohody)? 

Vzhľadom na obnovenie hraníc bude potrebné dbať na colné predpisy platné pre cezhraničný obchod.

 

Ako spracovať colné formality?

Colné vyhlásenia môžete spracovať sami, ale bez správnej znalosti právnych predpisov by ste sa mali obrátiť na skúseného colného poradcu, ako napríklad tímy GEFCO. 

 

Čo je číslo EORI?

Economic Operator Registration and Identification (EORI) je jedinečný európsky kód, ktorý právnickým osobám umožňuje vykonávať colné operácie v EÚ. Je povinnosťou mať číslo EORI pred začatím akéhokoľvek colného odbavenia. Keď Británia opustí európsky systém EORI, všetky britské EORI čísla stratia svoju platnosť. Všetky podnikateľské subjekty tak budú musieť požiadať o nové britské EORI číslo, ak chcú naďalej obchodovať v Británii.

 

Čo sa stane po brexite, ak chcem vyrábať/ kupovať tovar v/ z Spojeného kráľovstva? 

Tovary stratia svoj štatút pôvodu EÚ,

  • ak vyrábate v EÚ a väčšina z vašich surovín pochádza zo Spojeného kráľovstva 
  • ak vyrábate v Spojenom kráľovstve

 

Budem potrebovať špeciálne dokumenty na import do Spojeného kráľovstva alebo EÚ?

S obnovením hraníc budete potrebovať všetky príslušné dokumenty - faktúru, baliaci zoznam, akúkoľvek dovoznú licenciu alebo osvedčenie o pôvode a špeciálne certifikáty ako fytosanitárne alebo zdravotné osvedčenia. Ďalšie potrebné dokumenty závisia od typu prepravovaného tovaru. 

 

Budem musieť platiť clo pri dovoze?

V prípade, že nepríde k dohode, bude potrebné zaplatiť clo v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. V EÚ budú platiť základné pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na výrobky z Británie a v Británii budú platiť nové clá podľa HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs).