Prístupnosť

Logistika lítium-iónových batérií

Kompatibilné integrované logistické riešenia

Elektrická mobilita, ktorá v sebe zahŕňa elektrické vozidlá, elektrické bicykle a elektrické skútre, rastie. Predpokladáme, že v roku 2030 bude elektrická mobilita predstavovať takmer 90% globálneho dopytu po batériách *. Hľadáte poskytovateľa logistiky, ktorý by bol schopný ponúknuť komplexné integrované riešenia určené pre lítium-iónové batérie s úplnou viditeľnosťou? Naši odborníci na kvalitu a prevádzku navrhli spoľahlivé a kompatibilné riešenie, ktoré vyhovuje vašim potrebám so 100% viditeľnosťou.

* v gigawatthodinách (zdroj: Statista)

Lítium-iónové batérie sú klasifikované ako nebezpečný tovar a ich preprava a skladovanie je prísne regulované. Sú vysoko citlivé na vonkajšie faktory, ako sú teplota, vlhkosť a nárazy. Na prepravné objemy sú obmedzenia a tiež predpisy na balenie, ktoré chráni obsah pred vlhkosťou a nárazmi. V GEFCO vás podporíme pri návrhu integrovaného dopravného a logistického riešenia tak, aby to bolo v súlade s nákladovou efektívnosťou.

 • Manažment batérií: inbound, outbound, a správa konca životnosti lítium-iónových batérií
 • Regulácia: Naše tímy sú podporované právnym oddelením a kvalitou, aby vám poskytli najlepšie riešenie
 • Návrh riešenia: logistika a IT rozhranie
 • Implementácia optimalizovaného riešenia

Inbound logistic: Správa prichádzajúcich lítium-iónových batérií a článkov

Zjednodušte svoje dodávky vysoko kompatibilnými integrovanými logistickými riešeniami:

Starostlivý výber našich dopravcov a poskytovateľov či už ide o leteckú, námornú, železničnú, cestnú dopravu alebo balenie.

Komplexné door-to-door riešenie nebezpečného tovaru z Číny do Európy a v Európe:

 • Multimodálne riešenie (vzdušné, námorné, železničné, cestné) prispôsobený nebezpečnému tovaru
 • Pravidelné odchody
 • PO management
 • Správa dokumentácie
 • Riadenie prepravy s viacerými zdrojmi
 • Colná správa a daňové zastúpenie

Vhodný sklad pre dodávku na vašu linku pre montáž batérií:

 • Inbound management: príjem batérií a ich naplnenie
 • Vyhovujúce skladovanie: teplota prostredia: + 15 ° - + 35 °, meranie vlhkosti, špeciálna protipožiarna ochrana, špeciálny SAS na nabíjanie batérií
 • Outbound management: dodávka JIT na montážnu linku
 • Služby s pridanou hodnotou: 
  • Kontrola kvality modulu
  • Skúška nabitia
  • Prebaľenie
  • Správa stiahnutia produktu podľa čísla šarže alebo  SKU

End-to-end trasovanie (poloha a dokumenty)

 

Outbound logistic

Zjednodušte logistiku pre náhradné diely, znížte náklady a buďte ekologický!

Riadenie logistiky náhradných dielov a súčiastok sú pri batériách zložité kvôli meniacemu sa a obmedzujúcemu regulačnému prostrediu. GEFCO vám poskytne vysoko kompatibilné a flexibilné riešenia.

 • Návrhy riešení
 • Starostlivý výber našich dopravcov a poskytovateľov
 • Integrované logistické riešenia: balenie, skladovanie a preprava
  • Vyhovujúce skladovanie: Distribučné centrum alebo riešenie Proximity Center (zdieľané alebo vyhradené)
  • Flexibilné riešenie prepravy nebezpečného tovaru: v závislosti od objemu a vzdialenosti vám poskytujeme riešenia vyhovujúce FTL / LTL / zberné / TCS ADR pre okamžité a pravidelné toky
  • End-to-end track and trace 
  • Riešenia pre správu obalov:
   • Dizajn & zásoba obalov
   • Bezpečná preprava
   • Správa spätnej logistiky

 

Koniec životnosti batérie

Otázka, čo sa stane s lítiovou batériou vozidla po skončení jeho životnosti, je čoraz dôležitejšia. Je to dôležitý environmentálny problém vzhľadom na výrobu batérií, na emisie a zdroje. Pravdepodobne to bude aj strategická dodávateľská stratégia. Z dlhodobého hľadiska bude dôležité, aké percento lítium-iónových batérií a materiálov je možné recyklovať a vrátiť do hodnotového reťazca. Od strediska opráv až po recyklačné stredisko alebo od recyklačného centra po výrobcov vám môžeme ponúknuť špecializované riešenia.

Opakovane použiteľné obalové riešenia pre lítium-iónové batérie

Obalové inžinierstvo pre návrh najlepšieho vyhovujúceho riešenia.

Komplexná ponuka riešení:

 • UN certifikované
 • Sledovacie zariadenie IOT
 • Viaceré veľkosti k dispozícii
 • Trvalo udržateľné balenie

Špeciálne balenie lítium-iónových batérií a článkov ktoré sú: funkčné, poškodené, chybné alebo nachystané na recykláciu

Správa a optimalizácia tokov obalov našimi odborníkmi

Správa vzťahov s tretími stranami (predajca, opravárenské stredisko, DC, bezdotykové centrum, recyklačné stredisko, výrobca)

Kontrola kvality a nepretržitá údržba obalov

Synchronizujte vaše činnosti cez riadiacu vežu

Dodávka lítium-iónových batérií a článkov je kritickou oblasťou. Aby sme zaistili globálnu viditeľnosť vašich tokov a posilnili spoluprácu medzi rôznymi hráčmi vo vašom dodávateľskom reťazci, vám ponúkame služby kontrolnej veže na sledovanie a správu všetkých vašich tokov v rozšírených geografických oblastiach.

Naša riadiaca veža spočíva na týchto základoch:

 • Vyhradené medzinárodné tímy
 • Kolaboratívne systémy IT
 • Harmonizované procesy
 • Analýza výkonu

Poskytujeme komplexnú škálu služieb:

 • Riadenie objednávok
 • Plánovanie
 • Sledovanie Track and trace a správa odchýlok
 • Fakturácia
 • Pokročilá analytika
 • Pokročilé služby

Prečo GEFCO?

 • Jednoduchá komunikácia aj riešenie

  • Jeden kontaktný bod
  • Logistika riešená komplexne 
  • Colné konanie riešime my
 • Maximálna efektivita

  • Bezchybná prevádzka 
  • Optimalizácia a znižovanie nákladov 
  • Skrátená doba prepravy
 • 360° viditeľnosť

  • Všetko môžete sledovať v reálnom čase 
  • Riadenie výkonnosti
  • Riadenie medzinárodných tokov cez Control Tower

Zdieľať