Prístupnosť

Daňové zastúpenie

DPH: daňové zákonné záväzky, zásadný faktor pre váš rozvoj v Európe

Podpora rastu a zaistenie zhody s miestnou legislatívou k DPH

Prajete si rozvíjať svoju činnosť v Európe? Na to musíte mať číslo platcu DPH v každej z krajín, v ktorých chcete vykonávať činnosť a zaisťovať dodávky.

DPH zostáva predovšetkým národnou daňou, ktorú spravuje každý vnútroštátny daňový úrad.

K dispozícii máte dve riešenia:

 • vytvorenie dcérskej spoločnosti,
 • menovanie daňového zástupcu.

Prvé riešenie môže byť často zdĺhavé a nákladné a vyžaduje si podrobné technické znalosti miestnych legislatívnych požiadaviek, ktoré sú často zložité.

Vyše 25 rokov jedinečných expertných znalostí

Zaistenie spoľahlivého a cenovo efektívneho riešenia, ktoré zabráni zriaďovacím a prevádzkovým nákladom dcérskej spoločnosti

Ako odborníci v daňovom zastupovaní od roku 1993 využívame naše know-how v 28 krajinách Európskej únie, v Nórsku a vo Švajčiarsku prostredníctvom nášho centralizovaného subjektu:

 • Dvojjazyčný vyhradený účtovný kontakt s miestnymi daňovými správami
 • Identifikácia najviac konkurencieschopného riešenia DPH
 • Miestna registrácia k DPH
 • Správa daňových priznaní prostredníctvom nástroja „i-VAT“ zaisťujúca spoľahlivosť a zabezpečenie údajov o transakciách, ktoré majú byť hlásené v každej krajine

Naše expertné znalosti vám umožňujú vykonávať vaše aktivity miestne v úplnom súlade s nariadeniami daných krajín a optimalizovať platenie DPH v zahraničí.

Naše riešenie daňových zastupovaní

Identifikácia rizík a príležitostí, zjednodušenie a zaistenie operácií súvisiacich s DPH

Naši odborníci ponúkajú rôzne colné riešenia od najstrategickejších k najoperatívnejším

 • Sledovanie legislatívy
 • Audit a inžinierstvo fyzických a fakturačných tokov
 • Návrh optimalizovaných riešení
 • Technické poradenstvo (procesy, IT, účtovníctvo))
 • Miestne registrácie k DPH
 • Správa priznaní k DPH a Intrastat
 • Mesačné hlásenia
 • Pomoc pri daňových a colných kontrolách
 • Podpora v prípade súdnych sporov
 • Správa DPH z obchodných výdavkov

Kombinované expertné znalosti: Clá – daňové zastupovanie – logistika

Posilnenie zlepšenia konkurencieschopnosti vášho dodávateľského reťazca

Synergia medzi naším colným a daňovým zastupovaním a know-how v oblasti logistiky vám na trhu poskytne jedinečné expertné znalosti.

Naša sila spočíva v našej schopnosti kombinovať colné, daňové a logistické inžinierstvo (nájdenie najviac konkurencieschopného riešenia) s taktickým know-how začlenením nášho dispečingu, riadenie toku a systému sledovania a trasovania.

Využite expertné znalosti GEFCO naplno!

 • Finančné zisky a optimalizácia cashflow
 • Väčšia efektivita dodávateľského reťazca
 • Rozvoj vašich aktivít

Leaflet daňové zastúpenie

Zaistenie spoľahlivosti a bezpečnosti postupov daňových zastupovaní

pdf, 321 KB

Stiahnuť

> 25

rokov daňového zastupovania

> 100

klientov na celom svete

> 2800

priznaní k DPH a Intrastat“

Prečo GEFCO?

 • Jednoduchá komunikácia aj riešenie

  • Jeden kontaktný bod
  • Logistika riešená komplexne 
  • Colné konanie riešime my
 • Maximálna efektivita

  • Bezchybná prevádzka 
  • Optimalizácia a znižovanie nákladov 
  • Skrátená doba prepravy
 • 360° viditeľnosť

  • Všetko môžete sledovať v reálnom čase 
  • Riadenie výkonnosti
  • Riadenie medzinárodných tokov cez Control Tower

Zdieľať