Prístupnosť

Prispôsobené riešenia pre optimalizáciu, prevádzku a koordináciu všetkých colných formalít

Prejdite k nulovému riziku a optimalizujte svoje finančné toky.

Vyžaduje si vaše podnikanie spoľahlivosť všetkých colných postupov v úplnom súlade s predpismi?

Naši odborníci za vás každý deň navrhujú, realizujú a koordinujú súbor služieb, ktoré umožňujú kontrolu, viditeľnosť a zníženie trenia v európskych a medzinárodných tokoch.

Brexit: Naše colné riešenia

Zistite viac:

 • Pripravte svoje zásielky z / do Veľkej Británie
  • 10 osvedčených postupov spoločnosti GEFCO
  • Kontrolný zoznam pre Brexit
 • Ako to funguje?
  • Vaše operácie zo Spojeného kráľovstva do Európskej únie
  • Čo je French Smart Border
  • Vaše operácie z Európskej únie do Veľkej Británie
Zobraziť viac

Rôzne colné riešenia od najstrategickejších k najoperatívnejším

Riešenie komplexnosti, zaistenia a urýchlenia tokov

GEFCO, overený schválený hospodársky subjekt (AEO) v 17 krajinách, má takmer 50 rokov skúseností s colnými požiadavkami.

Vďaka expertným znalostiam prípravy medzinárodných tokov opierajúcich sa o medzinárodnú sieť miestnych expertov a jedinečným informačným systémom pracujú naše tímy na množstve riešení od najstrategickejších k najoperatívnejším.

Náš rozsah služieb:

 • Sledovanie legislatívy
 • Colné audity, optimalizácia tokov a techniky
 • Návrh optimalizovaných a zjednodušených riešení: colné skladisko, aktívny a pasívny zošľachťovací styk, jedinečné postupy pri colnom odbavení...
 • Správa obchodných dokumentov
 • Podpora pri colnom zaradení a identifikácii pôvodu
 • Colné odbavenie: vyhlásenie o dovoze/vývoze, tranzity, príprava karnetov TIR a ATA, vyhlásenie o výmene tovar

Vyhradené riešenia pre riadenie colného dispečingu

Poskytovanie medzinárodnej centralizovanej colnej koordinácie

Naše colné expertné skúsenosti s dispečingom a jednotným kontaktným miestom vám umožnia synchronizovať všetky vaše colné operácie.

Naše dispečingy využívajú expertízu našich centrálnych colných inžinierskych tímov pracujúcich v medzinárodnej sieti a jedinečný informačný systém zameraný na spoluprácu.

Naše dispečingy vám umožňujú využívať zjednodušené colné postupy a lepšie dodacie lehoty

Naše služby:

 • Podpora pre vaše colné odbavenie vo viacerých krajinách
 • Sledovanie vašich colných operácií
 • Sledovanie výkonu
 • Konsolidácia a centralizované účtovanie

Kombinované expertné znalosti

Posilnenie a zlepšenie konkurencieschopnosti vášho dodávateľského reťazca

Synergia medzi našim colným a daňovým zastupovaním a know-how v oblasti logistiky vám poskytne výnimočné expertné znalosti na trhu.

Naša sila spočíva v našej schopnosti kombinovať colné, daňové a logistické inžinierstvo (nájdenie najviac konkurencieschopného riešenia) s taktickým know-how začlenením nášho dispečingu, riadenia toku a systému sledovania a trasovania.

Využite expertné znalosti GEFCO naplno!

 • Finančné zisky a optimalizácia cashflow
 • Väčšia efektivita dodávateľského reťazca
 • Harmonizované kompletné procesy

Leaflet colné zastúpenie

Zaistenie spoľahlivosti a bezpečnosti colných postupov

pdf, 295 KB

Stiahnuť

17 AEO*

Oprávnený hospodársky subjekt

118

krajín, v ktorých sa vykonávajú colné operácie

> 50

rokov skúseností v colných konaniach

> 430000

dokončených colných operácií (2018)

Prečo GEFCO?

 • Jednoduchá komunikácia aj riešenie

  • Jeden kontaktný bod
  • Logistika riešená komplexne 
  • Colné konanie riešime my
 • Maximálna efektivita

  • Bezchybná prevádzka 
  • Optimalizácia a znižovanie nákladov 
  • Skrátená doba prepravy
 • 360° viditeľnosť

  • Všetko môžete sledovať v reálnom čase 
  • Riadenie výkonnosti
  • Riadenie medzinárodných tokov cez Control Tower

Zdieľať