ŤAŽKÉ ZARIADENIA

Nech je váš prepravný projekt akýkoľvek: vagón, autobus, loď, poľnohospodárstvo, ťažba alebo stavebné zariadenie, spolupráca so spoločnosťou GEFCO vám zaručí spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné door-to-door riešenia, ktoré naplnia očakávania vašich zákazníkov.

Prístup integrovaných riešení spoločnosti GEFCO pokrýva každú stránku vášho dodávateľského reťazca - od skladu súčiastok do vašich závodov, distribúciu hotových výrobkov vašim zákazníkom/partnerom, koordináciu náhradných dielov alebo logistiku nadmerného nákladu.

Vstupná logistika

  • Riadenie manipulácie súčiastok u vašich národných a medzinárodných dodávateľov
  • Skladové hospodárstvo, balenie, operácie oneskorenej diferenciácie, kompletizácia, postupné dodávky
  • Vratné obaly

Výstupná logistika

  • Optimalizovaná multimodálna distribúcia (cestná/železničná/námorná/letecká)
  • Dodávka vybavenia od brány závodu k vašim zákazníkom
  • Štandardný aj neštandardný náklad, náklad pre priemyselné projekty

Opravy a popredajná logistika

  • Skladové hospodárstvo
  • Príprava objednávok
  • Dodávka k distribútorom
  • Urgentné dodávky, lokálne aj medzinárodné

Prečo GEFCO?

2500 prepravených zariadení 2016

Špecializované pobočky

Engineering colných služieb

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

       Kontaktujte Vášho špecialistu na logistiku Ťažkých zariadení     

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizovanie Vášho logistického reťazca:

VRATNÉ OBALY

25 rokov skúseností v oblasti priemyslu logistiky Ťažkých zariadení

       Viac ...      

GEO-GATEWAY RUSKO & 1520

Medzinárodné skúsenosti v oblasti Ťažkých zariadení

       Viac ...