PRIEMYSELNÍ VÝROBCOVIA

Pre Vás, významného priemyselného výrobcu v odvetví hutníctva, chemického priemyslu alebo priemyselných zariadení, spoločnosť GEFCO ponúka konkurencieschopné door-to-door riešenia, ktoré integrujú špecifické vlastnosti Vašich produktov.

Logistická skupina GEFCO poskytuje optimalizované riešenia, ktoré pokrývajú zásobovanie závodov, distribúciu do vašich závodov, ako aj riadenie nadrozmerných a neštandardných materiálov (napríklad, obrábacie nástroje, stavebné materiály, elektrické transformátory).

Vstupná logistika

  • Multimodálna preprava, cross-docking, konsolidácia a tzv. milk-run systém vyzdvihnutia a dodania v dohodnutý čas
  • Vratné obaly
  • Uskladnenie, balenie, povýrobná fáza, kompletizácia a plánované pravidelné dodávky

Výstupná logistika

  • Optimalizovaná multimodálna distribúcia
  • Preprava na distribučné platformy
  • Skladovanie a logistické služby na Vašej prevádzke
  • Dodávky hotových produktov

Priemyselný projekt

  • Štúdia uskutočniteľnosti: predpisy, colné obmedzenia, dopad na životné prostredie
  • Riadiace riešenia pre vaše projekty šité na mieru: multimodálna preprava, colnica, skladovanie a príprava na expedíciu

Prečo GEFCO?

Top 10 v Európe

Viac ako 60 rokov skúseností vo výrobnej logisitke

Viac ako 400 pobočiek po celom svete

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

     Kontaktujte Vášho špecialistu na logistiku priemyselnej výroby   

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu celého Vášho logistického reťazca:

GEO-GATEWAY RUSKO & 1520

Medzinárdné skúsenosti v sektore priemyselnej výroby

       Viac ...      

LLP-4PL

GEFCO zabezpečuje manažment celého Vášho dodávateľského reťazca

       Viac ...