LETECTVO A OBRANA

V spoločnosti GEFCO rozumieme náročným logistickým výzvam, ktorým čelíte v sektore Letectva a tiež sme si vedomí toho, že potrebujete spoľahlivého partnera, ktorý zvládne vaše požiadavky na logistiku takpovediac od dverí ku dverám. Naše na mieru šité riešenia pre letectvo a medzinárodná sieť odborníkov zabezpečujú, že v GEFCO sme schopní účinne reagovať na vaše výzvy, nakoľko poskytujeme spoľahlivé a zabezpečené vstupné toky, logistiku opráv, ako aj logistiku trhu.

Pôsobíme vo viac ako 100 krajinách na 5 kontinentoch, takže naša sieť je v blízkosti miest vašich dodávateľov (Severná Afrika, Európa, Ázia, Brazília, Rusko, Spojené štáty, Mexiko).

GEFCO má odborné znalosti dodávateľského reťazca, zahŕňajúc Letectvo (výroba lietadiel, aero konštrukcie, motory, avionika), Kozmické letectvo (rakety, satelity), Obrana (obrnené vozidlá, prístrešky, transport civilných či vojenských tovarov dvojakého použitia)... a prispôsobí sa situáciám na všetkých úrovniach naliehavosti: zabezpečíme rutinnú logistiku, Urgentnú logistiku (TCS), logistiku pre „lietadlo na zemi“ (AOG) alebo tzv. „SameDay“ logistiku, teda s doručením v ten istý deň.

Logistika výroby a finálnej montáže

 • Riadenie vstupných materiálov
 • Zavedenie a riadenie kontinentálnych a interkontinentálnych prepravných riešení (vrátane multimodálnych riešení)
 • Konsolidácia a dekonsolidácia na našich logistických platformách
 • Colné a daňové operácie
 • Moderný sklad v blízkosti vášho závodu a správa skladu na mieste
 • Kompletizácia, balenie, distribúcia
 • Manažment vratných obalov
 • Preprava a nakladanie s tovarom nadmerných veľkostí (logistika motorov, ťažkých súčiastok)
 • Urgentná preprava: expresná služba
   

Servisná a popredajná logistika

 • Dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
 • Skladovanie a správa skladu náhradných dielov
 • Dodávky do celého sveta, od rutinných po AOG (Aircraft on Ground/Lietadlo na zemi)
 • OBC (Kuriérske služby „na palube“)
 • Prenájom lietadla
 • Bezpečnostné plány
 • Riadenie vráteného tovaru a cykly opráv
 • Preprava motorov a súčiastok nadmernej veľkosti

Prečo GEFCO?

Top 10 v Európe

7500 AOG riešení za rok

400 OBC (Kuriérskych služieb "na palube") za rok

• Logistika, colné službu a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontat
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

     Kontaktujte Vášho špecialistu pre segment letectva a obrany       

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

DAŇOVÉ A COLNÉ PORADENSTVO

GEFCO optimalizuje Vaše operácie a spoľahlivosť v leteckom priemysle.

       Viac ...      

GEO-GATEWAY SEVERNÁ AFRIKA

GEFCO má medzinárodné skúsenosti v sektore letectva a obrany

       Viac ...