FMCG, RETAIL A MÓDA

Počnúc vysoko objemovým manažmentom, cez zodpovednosť voči životnému prostrediu až po schopnosť prispôsobiť sa trhovým fluktuáciám, poskytuje spoločnosť GEFCO inovatívne a spoľahlivé door-to-door riešenia využívajúce pokrokové bezpečnostné systémy, ktoré sú prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám. Sme špecialistom na maloobchod a rýchloobrátkový spotrebný tovar (FMCG), takže logistika spotrebného tovaru v spoločnosti GEFCO garantuje komplexné a vysoko kvalitné služby pre váš dodávateľský reťazec.

Vstupná logistika

 • Zber surovín a obalov u Vašich dodávateľov
 • Dodanie na výrobné miesta
 • Konsolidácia a optimalizácia tokov, s použitím flexibilných logistických plánov
 • Manažment vratných obalov

Distribúcia do skladu

 • Kontrola kvality pri vstupe a výstupe z veľkoskladu
 • Skladové hospodárstvo
 • Príprava objednávok: balenie, úprava balenia, označenie, propagačné balíčky
 • Colný sklad

Kapilárna distribúcia

 • Dodržiavanie časového harmonogramu: dodávky sa vykonávajú buď v dohodnutý deň, v stanovených časových lehotách, alebo podľa dohody.
 • Riadenie propagačnej logistiky: dodávka a montáž súprav v mieste predaja.
 • Presné sledovanie: sledovací systém zaručuje presné monitorovanie, s potvrdením dodávky.
 • Flexibilné riešenia: v prípade potreby môžeme realizovať aj urgentné a špeciálne dodávky.
 • Riadenie spätných tokov: riadime za vás vrátenie poškodeného alebo nepredaného tovaru ako aj zber prázdnych obalov.

Prečo GEFCO?

Top 10 v Európe

€ 4,2 miliardový obrat v roku 2015

Viac ako 400 prevádzok po celom svete

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

     Kontaktujte Vášho špecialistu v logistike FMCG, retailu a módy       

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

 

LLP-4PL

GEFCO zabezpečuje manažment celého Vášho logistického reťazca.

       Viac ...      

GEO-GATEWAY EURÓPA

GEFCO má medzinárodné slúsenosti v oblasti logistiky potravín, maloobchodu a módy

       Viac ...