FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ


Naši špecialisti v odbore pripravujú prispôsobené a vyhovujúce komplexné logistické riešenia, ktoré spĺňajú náročné požiadavky v oblasti Farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti podporené našimi investíciami do technologických inovácií. Náš aktívny a otvorený prístup nám umožnil stať sa skúseným logistickým dodávateľom pre zákazníkov v oblasti Farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti.

Výroba

Distribúcia

Sledovateľnosť

Dodávanie do laboratórií alebo k výrobcom farmaceutík Zabezpečenie logistiky od výrobcu k distribútorom Spolupráca s partnermi v rámci celého dodávateľského reťazca
 • Door to door riešenia: Letecké, námorné, železničné, cestné prepravy
 • Multimodálne riešenia 
 • Door to door riešenia s kontrolovanou teplotou
 • Preprava s kontrolovanou teplotou
 • Prispôsobené aktívne alebo pasívne termoobaly 
 • Riadiace stredisko
 • Spoločný internetový portál
 • Elektronická výmena dát (EDI)


Prispôsobené riešenia pre Vaše produkty

   
Liečivá   Zdravotnícke pomôcky & diagnostika   Humanitárna pomoc

 

Spoľahlivosť*

 • Držiteľ povolenia veľkoobchodného predajcu
 • GDP certifikát (2013/C 343/01) 
 • Integrovaný systém manažmentu kvality
 • Certifikáty kvality a ochrany životného prostredia (ISO 9001 - ISO 14001)
 • IATA CEIV certifikát
 • EcoVadis (zlatá úroveň)

Bezpečnosť

 • Bezpečná preprava a skladovanie
 • TAPA certifikát*
 • Detailné hodnotenie rizík procesu
 • Dedikované vozidlá a GPS sledovanie
 • 24/7/365 aktuálne sledovanie

* Zoznam všetkých pobočiek s certifikátmi a aktivitami je dostupný na požiadanie

Expert

 • Vyhradený tím medzinárodných špecialistov pre túto oblasť trhu
 • Kapacity s kontrolovanou teplotou

Efektívnosť

 • Komplexný IT systém
 • Integrovaná medzinárodná sieť
 • Nízko nákladové riešenia

Prečo GEFCO?

Top 10 v Európe

4,2 miliardy €
obrat

Viac ako 400 pobočiek vo svete

Preprava a skladovanie rizikového tovaru
• Bezpečné riešenie pre kontrolované liečivá
• Urgentné prepravy
• Colné služby a daňové zastúpenie
Kontrola teploty
• Aktuálny Track & Trace
• Kľúčové ukazovatele (KPI's) 

 

       Kontaktujte Vášho špecialistu             

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

CESTNÁ DOPRAVA

GEFCO zabezpečí logistické riešenia v oblasti Farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti 

       Viac ...        

 

SKLADOVANIE

59 skladov k Vašim službám

       Viac ...      

ČASOVO NÁROČNÉ RIEŠENIA

Urgentné alebo špeciálne služby 24/7/365

       Viac ...       

LETECKÁ PREPRAVA

Medzinárodný logistický reťazec 

      Viac ...