ENERGETIKA

GEFCO poskytuje kdekoľvek na svete na mieru šité, vysoko kvalitné, optimalizované služby s cieľom zaručiť bezpečnosť, zaistenie a ochranu životného prostredia pre zákazníkov v rámci celého energetického odvetvia, vrátane ropy (ropné rafinérie, deriváty), plynu, elektriny a obnoviteľných energií (t.j. veterné turbíny).

Vstupná logistika

  • Optimalizácia dodávok náhradných dielov, surovín a spotrebného tovaru
  • Multimodálna preprava, tzv. cross-docking a konsolidácia

Výstupná logistika

  • Medzinárodná a domáca distribúcia
  • Transport na miesta distribúcie
  • Celkové riadenie skladu

Priemyselný Projekt

  • Štúdia uskutočniteľnosti: predpisy, colné obmedzenia a dopad na životné prostredie
  • Technické riešenia projektov na mieru: multimodálna preprava, colnica, príprava zásob a prepravy

Prečo GEFCO?

Viac ako 300 poboočiek v Európe, Strednej Ázii a na Strednom Východe

18 prevádzok v 6 krajinách CEI, vrátane Ruska

5 strategických železničných prepojení medzi  Európou a Áziou

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Uazovatele
• Trvalé zlepšovanie

           Kontaktujte Vášho špecialistu na logistiku v Energetike            

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

DAŇOVÉ A COLNÉ PORADENSTVO

GEFCO optimalizuje Vaše operácie a spoľahlivosť v energetike.

       Viac ...      

GEO-GATEWAY RUSKO A 1520

Medzinárodné skúsenosti v sektore Energetiky

       Viac ...