ELEKTRONIKA A DOMÁCE ZARIADENIA

Citlivé výrobky; krátka životnosť; značná sezónnosť - sektor špičkových technológií vyžaduje špecifické logistické riešenia, aby tieto výzvy zvládol. Ako odborníci v odvetví technológií, GEFCO ponúka globálnu podporu a optimalizované riešenia vďaka integrácii služieb vstupnej logistiky, zásobovania veľkoskladov a kapilárnej distribúcie.

Vstupná logistika

 • Dodávky komponentov: optimalizácia, konsolidácia, bezpečnosť
 • Uskladnenie komponentov: riadenie objednávok, dopĺňanie zásob, predmontáž
 • Dodávka do závodu k výrobnej linke: postupné toky, zber prázdnych obalov

Distribúcia do skladov

 • Riadenie urgentných a štandardných dodávok
 • Zabezpečenie nákladu (kvalifikovaní vodiči, GPS sledovanie)
 • Zásoby v zabezpečených logistických veľkoskladoch, vrátane špecializovaných alebo multi-klientských a colných skladov
 • Príprava objednávok, vrátane balenia, označovania, kompletizovania

Kapilárna distribúcia

 • Plánovanie dodávok: dodanie na vaše predajné miesta v centrách miest a nákupných centrách, v určený deň alebo podľa dohody, s urgentnými dodávkami
 • Spätné toky: zber prázdnych obalov, nepredaných výrobkov a vráteného tovaru
 • Manažment propagačných materiálov ako napr. POS displeje, medzinárodné predajné veľtrhy s dočasným vývozom
 • Zabezpečený transport

Prečo GEFCO?

Top 10 v Európe

4.2 miliardový obrat v roku 2015

Viac ako 400 prevádzok po celom svete

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

                    Kontaktujte Vášho špecialistu na Elektroniku                      

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

DAŇOVÉ A COLNÉ PORADENSTVO

GEFCO optimalizuje Vaše operácie a spoľahlivosť v High-Tech priemysle.

       Viac ...      

LLP-4PL

GEFCO zabezpečuje manažment celého Vášho dodávateľského reťazca.

       Viac ...