Prístupnosť

GEFCO získalo certifikát GDP pre cestnú prepravu farmaceutických produktov v ďalších deviatich krajinách

06 december 2019

Skupina GEFCO, svetový líder v multimodálnych riešeniach dodávateľských reťazcov a európsky líder v automobilovej logistike, získala od úradu Bureau Veritas certifikácie GDP (Good Distribution Practice) pre cestnú prepravu farmaceutických produktov do ďalších deviatich krajín. Aktuálne má GEFCO certifikát GDP v 15 krajinách. GDP je zárukou, že firma je schopná zabezpečiť procesy riadenia kvality i v komplikovaných dodávateľských reťazcoch so špecifickými požiadavkami.

Ďalších deväť lokálnych pobočiek Skupiny GEFCO prešlo náročnými auditmi úradu Bureau Veritas a získalo certifikácie GDP pre cestnú prepravu. V súčasnosti certifikátom GDP disponuje Bulharsko, Taliansko, Maroko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia. Nove certifikované krajiny nadviazali na minuloročné certifikácie procesu spoločnosti GEFCO v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v ústredí skupiny vo Francúzsku.

 

Certifikácia GDP potvrdzuje, že spoločnosť GEFCO plní predpisy Európskej komisie pre správnu distribučnú prax humánnych farmaceutík, platí na obdobie troch rokov a potom musí firma opäť prejsť certifikáciou. GDP je pre klientov spoločnosti zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb, a to či už v logistických tokoch, tak i v možnostiach trackingu zásielok a v prevencii falšovania  liečiv.

 

„Sme radi, že sme dosiahli certifikácie pre ďalších deväť krajín v našej sieti,“ zdôraznil Tony Gunn, výkonný viceprezident leteckej a námornej divízie spoločnosti GEFCO. „Naši zákazníci kladú dôraz na prísnu kontrolu a vyžadujú vysoké bezpečnostné štandardy. História dodávok v tejto kvalite je našou pýchou. S uvedenou certifikáciou sa naša pozícia posilnila, sme schopní ponúknuť lepšiu úroveň služieb, jasnejšie sa odlíšiť od konkurencie a viac sa zamerať na maximálnu spokojnosť zákazníkov v tomto rastúcom odvetví. I naďalej sa budeme snažiť o riešenie problémov zákazníkov v súkromnom i verejnom sektore a v roku 2020 plánujeme usilovať o rozšírení certifikácií do ďalších európskych krajín.“    

 

Vysoká kvalita služieb v oblasti biotechnológií a zdravotníctva

Logistický trh v oblasti biotechnológií a zdravotníctva je stále zložitejší a prepravy produktov citlivých na teplotu rastú vďaka zvyšujúcemu sa dopytu po výrobkoch určených pre domácu zdravotnícku starostlivosť a po potrebe zachovať celistvosť reťazca farmaceutických produktov. V správe spoločnosti Grand View Research z apríla 2019 je hodnota farmaceutického logistického trhu z roku 2018 ocenená na 76,4 miliárd dolárov a očakáva sa, že v období 2019 - 2025 porastie o 3,5 % ročne.

 

Paralelne dochádza k sprísneniu predpisov súvisiacich s prepravou týchto produktov. Dodávateľské reťazce sú výrazne regulované, preprava tovaru musí spĺňať prísne podmienky, vrátane presnej definície teploty počas dopravy a jej monitoringu i času dopravy.

 

Poskytovatelia logistických služieb musia zabezpečiť prepravu produktov podľa zákona, bezpečne a včas, aby sa dodržala kontinuita toku. Spoločnosť GEFCO ako logistický profesionál v odbore biotechnológií a zdravotníctva ponúka prostredníctvom svojej globálnej sieti integrovanú logistiku v režime door-to-door s kontrolovanou teplotou ako kľúčovou súčasťou prístupu „Partnerstvo bez hraníc“, čo znamená zákazníkom vychádzať v ústrety.

 

Zo Slovenska do celého sveta

Medzi slovenských klientov, ktorí využívajú prepravu v režime GDP patrí aj výrobca želatíny z Liptovského Mikuláša. Rybaciu a bravčovú želatínu vyváža do celého sveta. Logistická spoločnosť GEFCO využíva pri preprave pritom leteckú a námornú dopravu. K  najvzdialenejším exportom, ktoré pre túto spoločnosť zabezpečuje, patrí Sydney v Austrálii a Yokohama v Japonsku.

Zdieľať