Prístupnosť

Zvýšenie mýta v Nemecku

12 december 2018

S platnosťou od 1. 1. 2019 Nemecko zvyšuje sadzby mýtneho, v dôsledku čoho môžeme očakávať aj rast cien nákladnej prepravy.

Zvýšenie sadzieb mýta však nebude mať vplyv len na prepravcov, exportérov a importérov, ktorí obchodujú priamo s Nemeckom, ale dotkne sa aj všetkých ostatných, pre ktorých je Nemecko tranzitnou krajinou. Aké zmeny môžeme očakávať v novom roku? A aký vplyv bude mať rast mýta na celkovú cenu dopravy?

Nemecko sa koncom roka chystá na zvýšenie mýta, čo sa od 1. 1. 2019 dotkne všetkej nákladnej cestnej prepravy z/do Nemecka a nové vyššie sadzby budú mať vplyv aj na všetky tranzitné toky cez Nemecko. Mýto, ktoré sa týka predovšetkým diaľnic, ale aj ciest I. a II. triedy, sa má od januára zvýšiť v priemere o 38 %. Rozhodne teda nepôjde o zanedbateľné zvýšenie a bude mať výrazný vplyv na celkovú cenu dopravy.

V dôsledku rastu sadzby mýta porastú aj celkové ceny dopravného, do ktorých sa navyše premietne aj rozšírenie siete spoplatnených ciest. K tomuto rozšíreniu došlo už 1. 7. 2018, a mýto sa tak vzťahuje aj na ďalších celkovo 40 000 km ciest. Rastúce ceny dopravného spôsobené zvýšenými sadzbami mýta však v konečnom dôsledku pocíti koncový spotrebiteľ.

Zmeny v sadzbách mýta

Pre predstavu uvádzame konkrétne hodnoty zvýšenia pri emisných kategóriách EURO VI a EURO V. V prvom prípade rastie sadzba o 38,5 %, v druhom prípade zas o 26,9 %. Práve tieto zmeny sa týkajú aj prepravy spoločnosti GEFCO, ktorá operuje najčastejšie s nákladnými vozidlami týchto dvoch najekologickejších kategórií s 5 nápravami.

Kategória

Počet náprav

Pôvodná sadzba (cent/km)

Nová sadzba (cent/km)

Nárast sadzby

EURO VI

≥ 5

13,5

18,7

38,5 %

EURO V

≥ 5

15,6

19,8

26,9 %

Všetkých zákazníkov však zaujíma konečný vplyv na cenu dopravného. Tu hrá rolu celý rad aspektov, ako je konkrétny smer prepravy, trasa a ďalšie premenné. V konečnom dôsledku podiel mýta na cene dopravy porastie a konečná cena dopravy tým v prípade, že berieme do úvahy tranzit cez celé Nemecko, vzrastie cca o 3 %.

Pre predstavu uvádzame príklad konkrétneho zvýšenia ceny dopravného:

Podmienky: Kamión emisnej kategórie EURO VI s 5 nápravami prepraví náklad na trase Jažlovice (CZ) – Mulhouse (FR). Celá trasa má 710 km, z toho je 652 km spoplatnených. Spoplatnené úseky v Nemecku z toho tvoria 492 km.

Vplyv vyššej sadzby mýta: Súčasná sadzba je 0,135 eura/km a za prejazd Nemeckom zaplatíme 66,42 eura. Od nového roku so zvýšenou sadzbou zaplatíme 0,187 eura/km a prejazd teraz vyjde na 92 eur.

Náklady na dopravu cez Nemecko takto vzrástli o 25,58 eura. V prípade kolieskovej prepravy o 51,16 eura.

Priemerne 3-percentný nárast v cene dopravného sa dotkne všetkých, ktorých doprava je závislá od nemeckej siete spoplatnených ciest a diaľnic. GEFCO je preto pripravené poskytnúť viac informácií v súlade s individuálnymi premennými v preprave s cieľom zaistiť spokojnosť našich klientov.

Zdieľať