Prístupnosť

Skupina GEFCO vymenovala sabine spielreinovú za riaditeľku pre interný audit

13 júl 2017

Skupina GEFCO, globálny hráč v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v automobilovej logistike, vymenovala Sabine Spielreinovú za riaditeľku skupiny pre interný audit. Jej nadriadeným bude predseda správnej rady Luc Nadal.

Sabine Spielreinová, ktorá predtým pôsobila ako riaditeľka pre oblasť auditov a kontroly v spoločnosti Dalkia, prináša do skupiny GEFCO svoje odborné poznatky týkajúce sa auditu, prax v priemyselných sektoroch a znalosť medzinárodného prostredia, ktoré je jednou z hlavných osí rozvoja skupiny GEFCO.

 

„Som veľmi rád, že sa Sabine stala členkou nášho tímu,“ povedal Luc Nadal, „a som si istý, že vďaka jej praxi a talentu bude výrazným prínosom pre našu stratégiu nepretržitého rozvoja a rastu.“

 

 

Sabine Spielreinová začala svoju kariéru ako audítorka v spoločnosti Bristol-Myers Squibb France v roku 1994. Následne strávila dva roky v spoločnosti KPMG ako poradkyňa.

V roku 1997 začala pracovať v skupine Plastic Omnium ako manažérka pre interný audit. V spoločnosti zastávala viaceré pozície vo finančnej oblasti a podieľala sa na vzniku spoločnosti Inergy, čo je spoločný podnik so spoločnosťou Solvay.

V roku 2002 sa zamestnala v spoločnosti Dalkia, kde zastávala viaceré pozície v oblasti financií, auditu, fúzií a akvizícií vo Francúzsku a Veľkej Británii.

 

 

„Som veľmi rada, že som do skupiny GEFCO prišla v kľúčovom okamihu jej vývoja. Jej schopnosť spravovať komplexné dodávateľské reťazce, dosahovať inováciu v logistike 4PL, jej prevádzková dokonalosť a medzinárodná sieť sú všetko uznávané aktíva, ktoré z nej robia uprednostňovaného partnera priemyselných spoločností, ktorý vždy plní ich špecifické potreby. Chcem aktívne prispievať k nepretržitému rastu skupiny,“ povedala riaditeľka pre interný audit Sabine Spielreinová.

 

Sabine Spielreinová absolvovala inštitút ISG v Paríži a v roku 1993 získala titul magisterka auditu a firemného riadenia.

Zdieľať