Prístupnosť

Skupina GEFCO, spoločnosť edj (energie du jura) a spoločnosť bkw slávnostne uviedli do prevádzky najväčšiu solárnu elektráreň vo forme prístrešku vo švajčiarsku

30 september 2016

Courgenay (Švajčiarsko) – spoločnosť BKW, ktorá sa špecializuje na energiu a infraštruktúru, kompetenčné energetické centrum Energie du Jura pre región Jura a skupina GEFCO ako globálny aktér v oblasti priemyselnej logistiky dnes slávnostne uviedli do prevádzky najväčšiu solárnu elektráreň vo forme prístrešku v meste Courgenay vo Švajčiarsku. Produkcia elektrárne pokryje polovicu potrieb kantónu Jura z hľadiska obnoviteľnej energie do roku 2021.

Fotovoltická elektráreň s rozlohou 43 000 metrov štvorcových
Projekt vznikol v roku 2015 na základe ambície spoločnosti GEFCO Švajčiarsko modernizovať svoj vozový park na 78 000 metroch štvorcových, ktorý tvorí až 3 000 dovozných vozidiel pre územie Švajčiarska, a práve vďaka svojim rozmerom a kapacite je fotovoltická elektráreň vo forme prístrešku v Courgenay pozoruhodná.
Táto elektráreň v skutočnosti pozostáva z 23 886 fotovoltických panelov. Plocha 43 000 metrov štvorcových zodpovedá veľkosťou štyrom a pol futbalových ihrísk. S inštalovaným výkonom 6,7 MWp je fotovoltická elektráreň v Courgenay najvýkonnejšou elektrárňou vo forme prístrešku vo Švajčiarsku, ktorá dokáže ročne vyrobiť 6,7 GWh elektrickej energie, t. j. ročnú spotrebu 1 550 domácností.
Práce sa začali koncom roku 2015 a zamerali sa na tri rôzne miesta. Prvá časť (20 % lokality) bola dokončená 30. marca 2016 a produkuje 1,2 MWp elektrickej energie. Ďalšie dve miesta, ktoré sú v prevádzke od augusta 2016, produkujú jednotlivo 3,2 MWp a 2,4 MWp.

Významný environmentálny projekt
Časť vyrobenej energie sa bude využívať priamo v lokalite na nabíjanie elektrických áut dovezených spoločnosťou GEFCO. Zvyšok bude prenesený do siete skupiny BKW a poskytnutý zákazníkom prostredníctvom produktu „Energy Green“, ktorý BKW vyvinula.
Produkcia solárnej elektrárne tak musí byť certifikovaná, aby spĺňala rastúci dopyt po energii z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomuto úspechu bude pokrytá takmer polovica plánovanej výroby elektrickej energie kantónu Jura do roku 2021.
„Sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať tento projekt a že sme sa mohli podieľať na plnení cieľov kantónu Jura. Uvedené zariadenie je zaujímavé najmä preto, že zvýšilo hodnotu priemyselnej oblasti, ktorá je už dlhodobo aktívna. Dáva dobrý príklad pre budúce projekty,“ hovorí David Faehndrich, riaditeľ spoločnosti Energie du Jura.
Vyrobená elektrická energia zníži emisie CO2 o 2400 ton ročne (na základe kombinácie energetických zdrojov požadovanej Európskou úniou do roku 2020). Ďalšou environmentálnou výhodou, ktorú inštalovaná konštrukcia prístrešku umožní, je zhromažďovanie a recyklácia dažďovej vody.
Dizajn a konštrukcia tejto elektrárne sú výsledkom príkladnej spolupráce medzi spoločnosťami BKW, Energie du Jura a GEFCO. Skupina GEFCO, ktorá plní dva ciele, a to prevádzkovú dokonalosť a rešpektovanie životného prostredia, oslovila v roku 2013 spoločnosť Energie du Jura, ktorá je zodpovedná za energetickú stratégiu kantónu, a aktívne sa zapája do zvyšovania podielu obnoviteľnej energie na lokálnej produkcii energie v súlade s Plánom energetického prechodu Švajčiarskej konfederácie do roku 2050.
O technické riadenie projektu prostredníctvom odborných znalostí požiadali tieto spoločnosti skupinu BKW, ktorá je odborníkom na energiu a infraštruktúru. „Sme hrdí, že sme súčasťou tohto jedinečného projektu. Vybudované parkovisko je odrazom odbornosti skupiny BKW v oblasti fotovoltiky a tiež záväzku tejto skupiny a jej partnerov voči energetickému prechodu,“ vysvetľuje Renato Sturani, vedúci činností pre obnoviteľné zdroje a efektivitu v spoločnosti BKW.
Vzájomná spolupráca viedla k spoločnej investícii vo výške 12 miliónov švajčiarskych frankov.

Stredobodom projektu je udržateľný rozvoj
Elektráreň umožní spoločnosti GEFCO Švajčiarsko účinne obmedziť jej vplyv na životné prostredie. Je súčasťou podnikovej spoločenskej zodpovednosti, ktorá je vyjadrená aj prostredníctvom certifikátu ISO 14001 udeleného pracoviskám spoločnosti GEFCO Švajčiarsko, a tiež prostredníctvom umiestnenia nádrží na dažďovú vodu v priestore solárnej elektrárne. „Dcérska spoločnosť vo Švajčiarsku je hrdá na tento úspech, ktorý je v súlade s environmentálnymi zásadami skupiny. Chcem sa poďakovať spoločnostiam BKW a EDJ, že s nami spolupracovali na tomto projekte, ktorý je veľmi dôležitý pre našich zákazníkov i pre nás,“ zdôraznil riaditeľ spoločnosti GEFCO, Denis Igert.
„Tento projekt odráža záväzok spoločnosti GEFCO voči životnému prostrediu, ktoré je jednou z našich priorít popri spokojnosti našich zákazníkov a prevádzkovej dokonalosti. Ďalšie zariadenia skupiny budú nasledovať tento príklad,“ nadšene skonštatoval generálny riaditeľ skupiny GEFCO, Luc Nadal.
Prostredníctvom tohto projektu, ktorý je súčasťou energetickej stratégie Švajčiarskej konfederácie do roku 2050, sa skupina GEFCO, BKW a spoločnosť EDJ účinne zúčastňujú na energetickom prechode a udržateľnom rozvoji.

Fotovoltická elektráreň v Courgenay v číslach:
12 miliónov švajčiarskych frankov
10-mesačná výstavba
Inštalovaný výkon 6,7 MWp
23 886 fotovoltických panelov
Výrobná kapacita: 6,7 GWh/rok, čo je priemerná spotreba 1 500 domácností
zníženie emisií CO2 = 2 400 ton/ročne
530 stĺpov a 1000 ton ocele
BKW
Skupina BKW je energetickým a infraštruktúrnym podnikom so sídlom v Berne. Táto medzinárodná skupina má takmer 4 500 zamestnancov. Škála odborných znalostí, ktoré poskytuje, zabezpečuje ponuku komplexných a prispôsobených služieb zákazníkom. Skupina BKW navrhuje, stavia a prevádzkuje elektrárne a dodávateľskú infraštruktúru pre podniky, domácnosti a verejné siete. Ponúka aj širokú škálu služieb vrátane stavebných technológií, infraštruktúrnych inžinierskych služieb, digitálnych obchodných modelov v sektore obnoviteľnej energie a tradičných všestranných inžinierskych služieb.
www.bkw.ch

 

EDJ
Spoločnosť Energie du Jura SA (EDJ) bola založená v roku 1989 na podnet orgánov kantónu s cieľom zaručiť primeranú a hospodárnu dodávku elektrickej energie v celom kantóne Jura. Väčšina tejto spoločnosti je vo verejnom vlastníctve akcionárov zastupujúcich verejný aj súkromný sektor (BKW Energie SA, kantón Jura, samosprávna oblasť Delémont, Banque cantonale du Jura atď.). EDJ dodáva zemný plyn do množstva spoločností v kantóne a do spoločnosti Régiogaz SA, ktorá zásobuje samosprávnu oblasť Delémont a jej okolie. Spoločnosť EDJ bola kantonálnou samosprávou vymenovaná za operačný nástroj implementácie energetickej stratégie kantónu. Preto so samosprávou podpísala zmluvu o poskytovaní služieb a snaží sa stať kantonálnym centrom excelentnosti v energetickom sektore. V rámci tohto poverenia poskytuje spoločnosť EDJ poradenstvo jednotlivcom, podnikom i verejným orgánom, informuje ich a zlepšuje ich povedomie. Spoločnosť EDJ pôsobí aj ako sprostredkovateľ pri realizácii nových nápadov najmä v oblasti výroby obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti.
www.edj.ch

Zdieľať