Prístupnosť

Skupina GEFCO otvorila tretí sklad s regulovanou teplotou so zameraním na farmaceutický priemysel

24 január 2018

Skupina GEFCO, ktorá je globálnym hráčom na poli priemyselnej logistiky a európskym lídrom v oblasti automobilovej logistiky, nedávno otvorila svoj tretí sklad s regulovanou teplotou so zameraním na farmaceutický priemysel a zdravotnú starostlivosť.

Toto zariadenie sa nachádza neďaleko londýnskeho letiska Heathrow v Spojenom kráľovstve. Pridáva sa tak k podobným lokalitám spoločnosti GEFCO Forwarding, akými sú sklady v nemeckom Frankfurte a holandskom Amsterdame.

Nový sklad s najvyššími štandardmi v oblasti prepravy farmaceutického tovaru

Spoločnosť GEFCO otvorila toto nové zariadenie s rozlohou takmer 1400 m2 za zámerom rozšíriť svoje už existujúce obchodné znalosti v sektore farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti.

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo tie najvyššie štandardy v oblasti prepravy farmaceutického tovaru, pričom disponuje rozličnými teplotnými rozmedziami: od bežných (15 až 25 °C) cez chladné (2 až 8 °C) až po mrznúce podmienky (-22 až -15 °C).

„Naše služby sa od tých konkurenčných líšia v tom, že sme držiteľmi oprávnenia Wholesale Dealer Authorisation, ktoré je pre našich zákazníkov dôkazom toho, že dodržiavame rovnaké štandardy ako oni,“ vyhlásila Josette Wells, vedúca oddelenia kvality a dodržiavania predpisov spoločnosti GEFCO Forwarding. Na základe oprávnenia Wholesale Dealer Authorisation sa môžu v zariadení skladovať lieky pre ľudí či zvieratá, ale aj zdravotnícke pomôcky.

Zariadenie je tiež vybavené bezpečnostnými prvkami, ako je napr. lokálna RTG kontrola leteckého nákladu a neustále monitorovanie v režime 24/7. Toto nové centrum vyhovuje zásadám Správnej distribučnej praxe (GDP) a má certifikáciu ISO 9001:2015.


Neustály prínos spoločnosti GEFCO do oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti

Vďaka svojim odborným znalostiam súvisiacim s farmaceutickým priemyslom a zdravotnej starostlivosti ponúka spoločnosť GEFCO Forwarding aj riešenia v oblasti prepravy s doručením do domu, reguláciu teploty a integrovanú logistiku, ktoré sú multimodálne a v úplnom súlade s predpismi.

„Trh v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti sa ustavične mení a je čoraz komplexnejší. Vzhľadom na nárast počtu produktov citlivých na teplo a následných nariadení týkajúcich sa ich prepravy musia jednotlivé spoločnosti vynaložiť viac úsilia v oblasti riadenia a bezpečnosti,“ tvrdí Anthony Gunn, výkonný viceprezident obchodnej línie spoločnosti GEFCO zaoberajúcej sa prepravou nákladu. „GEFCO má v sektore farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti silné zázemie. Otvorenie nového zariadenia v Spojenom kráľovstve iba potvrdzuje snahu spoločnosti GEFCO aj naďalej do tohto sektora investovať.“

*Správna distribučná prax (GDP) sa týka toho segmentu zabezpečovania kvality, ktorý zabezpečuje konzistentnosť skladovania, prepravy a manipulácie s produktmi za vhodných podmienok

Špecialisti spoločnosti GEFCO vytvárajú vyhovujúce integrované logistické riešenia, ktoré spĺňajú náročné požiadavky v oblasti farmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti a ktoré ešte obohacujú o investície do technologických inovácií. Vďaka odhodlaniu a aktívnemu prístupu sa spoločnosť stala poskytovateľom logistických služieb pre celý rad klientov z tejto oblasti.

Zdieľať