Prístupnosť

Rok 2015 – nový míľnik rozširovania skupiny GEFCO

20 máj 2016

Skupina GEFCO, hráč svetovej úrovne v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v oblasti automobilovej logistiky, v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 4,2 miliardy eur, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 3 % viac.

Predseda predstavenstva skupiny GEFCO Luc Nadal hovorí: „Skupina GEFCO dosiahla v nestabilnom hospodárskom prostredí roku 2015 skvelé výsledky a uspela v ďalšom posilňovaní svojej pozície globálneho poskytovateľa logistických riešení. Skupina rozšírila svoje medzinárodné pôsobenie sprístupnením nových krajín a akvizíciou holandskej spoločnosti IJS Global, pričom rozšírila aj svoju ponuku nákladnej dopravy a zákaznícke portfólio. Výkon skupiny GEFCO vnímam ako hmatateľný dôkaz dôvery, ktorú zákazníci vkladajú do našich odborných skúseností: dobre poznajú, akú veľkú hodnotu pridávajú tímy skupiny GEFCO do každej časti logistického reťazca.“

Stabilná finančná situácia na podporu rozvoja skupiny

 20142015

Var. 2015/2014

Obrat skupiny GEFCO

4 0534 174

+3 %

(v miliónoch €)

   

EBITDA (v miliónoch €)

160131

-18 %

 

Skupina GEFCO v roku 2015 dosiahla obrat vo výške 4,2 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 3 % viac. Skupina za tri roky vykázala peňažný tok vo výške 173 miliónov eur s veľmi nízkym zadlžením, čo len dokazuje jej stabilnú finančnú situáciu. Plán výkonnosti zavedený v polovici roku 2014 na zvýšenie flexibility nákladov spolu s obchodným modelom skupiny s nízkym množstvom aktív prispel k efektívnemu riadeniu nákladov spoločnosti. Skupina okrem toho pokračovala v rozširovaní svojho zákazníckeho portfólia a pri medzinárodných priemyselných zákazníkoch dosiahla zvýšenie o 9,5 % svojho výnosu.

EBITDA je nižšia než v predošlom roku (-18 %). Zníženie cien za ropu, silný nástup hospodárskej krízy v krajinách ako Rusko a Brazília, a ťažkosti, ktoré postihli výrobcov automobilov v Latinskej Amerike a Rusku, sú kľúčové dôvody tohto neúspechu.

A nakoniec, neutíchajúce úsilie tímov skupiny GEFCO vytvorilo pevné základy do budúcnosti a skupine umožnilo udržanie si svojej pozície v prvej desiatke európskych logistických integrátorov a postavenia ako európskej jednotky v oblasti logistiky hotových vozidiel.

Diverzifikácia ako katalyzátor rastu
Rast aktivít skupiny zdôrazňuje význam jej diverzifikačnej stratégie a úspešnej implementácie.

Skupina GEFCO bola založená v roku 1949, aby naplnila logistické potreby automobilového priemyslu. Dnes je partnerom hlavných výrobcov a dodávateľov automobilov a automobilových súčiastok na celom svete, ktorý spravuje a optimalizuje ich komplexné dodávateľské reťazce. Prínosná spolupráca so spoločnosťou DACIA – ktorá vyústila do 600 000 doručených vozidiel počas 10 rokov – a 7-ročná zmluva uzatvorená so spoločnosťou PSA Peugeot Citroën na spravovanie ich vozového parku vo Francúzsku sú jasné dôkazy, z roku 2015, o kvalite a uznaní našej odbornosti.

Skupina GEFCO okrem toho úspešne zavádza diverzifikačnú stratégiu na zlepšenie svojho budúceho ziskového rastu a svojimi globálnymi logistickými riešeniami podporuje priemyselných zákazníkov na celom svete. Medzi významnými bodmi roku 2015 môžeme uviesť aj úspešné multimodálne prepravné plány, ktoré vytvorila skupina GEFCO a využíva ich pre spoločnosť Schneider Electric v Európe a na Balkánskom polostrove, spoločnosť Alstom Transport pri doprave medzi Francúzskom a Kazachstanom, ako aj pre spoločnosť Eska Graphic Board, holandský výrobca a vývozca luxusných grafických kartónov, pri vývoze z Holandska do zvyšku sveta.

Skupina GEFCO tiež úspešne rozvíja svoje aktivity 4P ako logistický integrátor. Okrem zmluvy so spoločnosťou General Motors z roku 2012 si skupina svoje portfólio v roku 2015 obohatila aj o zmluvu so spoločnosťou Ferronordic na zabezpečenie multimodálnych tokov ťažkých a nadrozmerných strojov Volvo Construction Equipment naprieč Ruskom.   

Urýchlenie globalizácie – ďalší míľnik stratégie skupiny GEFCO
Skupina GEFCO ponúka vďaka medzikontinentálnej sieti s 300 miestami na celom svete koncové riešenia prispôsobené danej situácii na podporu medzinárodného rozvoja zákazníkov. Rok 2015 bol pre skupinu rokom rozvoja medzinárodnej siete. Skupina GEFCO otvorila štyri nové dcérske spoločnosti v Srbsku, Grécku, Vietname a Južnej Kórei, čím len posilnila svoje medzinárodné pôsobenie v Európe a Ázii. Tieto krajiny sú strategickými regionálnymi bodmi pre aktivity skupiny. Ako príklad poslúži aj juhokórejský prístav Busan, 10. najväčší prístav na svete v rámci nákladnej dopravy, ktorému pôsobenie skupiny GEFCO v krajine umožňuje poskytovanie ešte rýchlejších a konkurencieschopnejších logistických riešení globálnym výrobcom.

V októbri 2015 skupina GEFCO získala aj holandskú špedičnú spoločnosť IJS Global. Táto spoločnosť vďaka svojmu pôsobeniu v 16 krajinách a operačným strediskám v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Austrálii, Číne, juhovýchodnej Ázii a v Spojených štátoch posilnila pôsobenie skupiny GEFCO a priniesla so sebou dve hlavné geografické oblasti, a teda Čínu a juhovýchodnú Áziu na jednej strane a Spojené štáty na druhej. Takéto geografické rozšírenie zvýšilo počet dcérskych spoločností na 44 a skupina GEFCO teraz môže poskytovať svoje služby priemyselným zákazníkom na všetkých piatich kontinentoch. Okrem toho akvizícia spoločnosti IJS Global skupine GEFCO umožnila ďalšiu diverzifikáciu portfólia zákazníkov, keďže táto spoločnosť sa špecializuje na prepravu liečiv, technologicky vyspelých a leteckých produktov.

Luc Nadal dodáva: „Rok 2015 nepopierateľne predstavoval nový míľnik rozširovania a globalizácie skupiny GEFCO na lepšiu podporu našich zákazníkov, ktorí sa stretávajú s čoraz náročnejšími logistickými výzvami. Poslaním našej skupiny je pomôcť im pri premene svojich logistických reťazcov na hodnotné reťazce zo súčasného a dlhodobého hľadiska.“

Zdieľať