Prístupnosť

Projekt minitrnava - mesto detí

19 júl 2017

GEFCO sa spolupodieľa na projekte miniTrnava – meste detí, aké nemá na Slovensku obdobu. Jeho občanmi sú výlučne deti vo veku od 8 do 15 rokov, ktoré v ňom pracujú, bavia sa, učia sa samostatnosti, zodpovednosti a nadobúdajú nové zručnosti. Na tréningovej ploche Mestského zimného štadióna ich čaká množstvo stanovíšť ponúkajúcich rozličné povolania i bohaté možnosti zabaviť sa.

Vzdelávací projekt pre deti spolu s GEFCO

Mesto detí je tzv. hra na mesto. Podstatou nie je naučiť deti, ako sa musia veci robiť. Cieľom projektu je povzbudiť ich k samostatnosti a zodpovednosti za svoje rozhodnutia a vytvoriť im priestor na vzájomnú komunikáciu a hľadanie spoločných riešení. Okrem toho sa naučia, ako napr. fungujú rôzne inštitúcie či ako hospodáriť s peniazmi, a pochopia súvislosti, ktoré im môžu pomôcť neskôr v skutočnom svete. GEFCO umožní deťom vyskúšať si prácu s vysokozdvižným vozíkom. 

Koncept hry je inšpirovaný obdobnými projektmi v zahraničí, predovšetkým nemeckým Mini-Munchen (Mníchov) a českou MiniPlzňou. Mini-Munchen sa koná každý druhý rok už od roku 1978, MiniPlzeň začala svoju tradíciu v lete 2015. Trnava je prvým slovenským mestom, ktoré zorganizovalo projekt tohto druhu a rozsahu.

miniTrnava v skratke:

  • prebieha počas troch prázdninových týždňov leta 2017
  • každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h
  • pre deti od 8 do 15 rokov
  • zadarmo
  • bez nutnosti prihlasovať sa

Zdieľať