Prístupnosť

Počas prvých šiestich mesiacov roka 2016 bol zaznamenaný silný nárast ziskovosti skupiny GEFCO

26 september 2016

Skupina GEFCO, globálny aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder na trhu automobilovej logistiky, dosiahla za prvý polrok roku 2016 obrat 2,2 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 o 3,5 % viac.

Luc Nadal, predseda predstavenstva skupiny GEFCO konštatuje: „Pozitívne výsledky prvého polroka 2016 odzrkadľujú vysoké predpoklady skupiny GEFCO na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti poskytovaním tých najlepších logistických riešení pre svojich zákazníkov, a to aj v čase nestálej hospodárskej situácie.“

 

2016 1. polovica20151. polovica

2016/2015

Obrat (v mil. EUR)

 2 2212 146 + 3,5 % 

EBITDA  * (v mil. EUR)   

91,3 71,6 + 27,5 % 

V prvom polroku 2016 dosiahla skupina GEFCO obrat 2,2 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015 o 3,5 % viac. Tento nárast bol podnietený najmä špedičnou činnosťou po akvizícii spoločnosti IJS Global na konci roka 2015, ako aj zotavením európskeho automobilového trhu a rastom u veľkých priemyselných zákazníkov. Nárast nastal konkrétne v krajinách západnej Európy, krajinách Maghrebu a v strednej a východnej Európe.

EBITDA za prvých šesť mesiacov predstavuje až 91,3 milióna EUR, čiže v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 je to nárast o 27,5 %. Výrazné zlepšenie ziskovosti je výsledkom aktívnej politiky zavedenej skupinou GEFCO, ktorá sa zameriava na optimalizáciu riadenia obstarávania a znižovanie fixných nákladov v priaznivom kontexte stability cien ropy.

Vďaka veľmi nízkym dlhom vykazuje GEFCO priaznivú finančnú situáciu. Plán výkonnosti zavedený v polovici roka 2014 na zvýšenie výdavkovej flexibility spolu s obchodným modelom „asset-light“ prispeli k účinnému riadeniu nákladov spoločnosti. Neustále úsilie kolektívu skupiny GEFCO zatiaľ umožnilo skupine rozšíriť svoje zákaznícke portfólio, a to vrátane významných klientov.

Rôznorodosť zákazníckeho portfólia  

Ako prominentný logistický partner popredných automobilových výrobcov a dodávateľov pôsobí skupina GEFCO celosvetovo, aby zabezpečila riadenie a optimalizáciu celkového dodávateľského reťazca. Nové obchodné spolupráce z roku 2016 sú jasným dôkazom a uznaním jedinečných skúseností v jednom z najnáročnejších odvetví. Dokazujú to aj zmluvy uzavreté so spoločnosťou Fiat v Brazílii týkajúce sa prepravy náhradných dielov, so spoločnosťou SNOP, výrobcom príslušenstva pre služby 4PL  vo Francúzsku a so spoločnosťou Dongfeng Liuzhou, výrobcom pre skladovacie služby v Číne.

Skupina GEFCO ponúka svoje odborné znalosti potrebné pre konkurencieschopnosť výrobcov, ktorých dôvera a počet v rámci rozličných odvetví narastá. Jedným z príkladov sú spolupráce z prvej polovice roka 2016 s nasledujúcimi spoločnosťami: Nintendo v Španielsku, SISECAM Group, tureckou priemyselnou skupinou v chemickom a sklárskom odvetví, na zabezpečenie železničnej prepravy v Srbsku a Bosne, skupinou Same Deutz Fahr na distribúciu hotových vozidiel v Turecku, spoločnosťou Ratier Figeac v leteckom odvetví na zabezpečenie obchodných tokov medzi Francúzskom a Marokom, ruskou skupinou Severstal pôsobiacou v oceliarskom a ťažobnom priemysle v Rusku.

Globalizácia ako základ pre rozvoj

Vďaka interkontinentálnej sieti 300 miest po celom svete GEFCO ponúka globálne logistické riešenia na podporu medzinárodného rozvoja svojich zákazníkov.

V roku 2016 ukončila skupina GEFCO akvizíciu holandskej špeditérskej spoločnosti IJS Global. Pôsobením v 16 krajinách posilnila skupina GEFCO svoju prítomnosť a ponuku v hlavných geografických oblastiach špedičnej činnosti, t. j. v Číne a juhovýchodnej Ázii, Austrálii, na Novom Zélande, rovnako ako v USA. Takéto geografické rozšírenie zvýšilo počet dcérskych spoločností až na 44 a GEFCO teraz môže skutočne poskytovať svoje služby na globálnej úrovni výrobcom na všetkých piatich kontinentoch. Získanie spoločnosti IJS Global taktiež umožnilo skupine GEFCO ďalšiu diverzifikáciu portfólia zákazníkov, keďže táto spoločnosť sa špecializuje na prepravu liečiv, technologicky vyspelých a leteckých produktov.

Luc Nadal dodáva: „Tento prvý polrok roka 2016 predstavuje významné oživenie ziskovosti GEFCO. Ukazuje to schopnosť skupiny GEFCO vytvárať hodnotu pre našich zákazníkov a partnerov, a to aj v náročných prostrediach.“

Zdieľať