Prístupnosť

Nová colná pobočka vo vyšnom nemeckom

20 júl 2017

Slovenská pobočka GEFCO pred časom rozšírila portfólio svojich služieb a na východe Slovenska zriadila nové colné zastúpenie. Pobočka vo Vyšnom Nemeckom sa tak zaradila do integrovanej siete odborníkov, ktorí zabezpečujú služby v oblasti colných konaní. Ako colný proces prebieha a aké povinnosti z toho plynú pre dopravcov?

Zjednodušenie colného procesu – aj to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa GEFCO Slovensko rozhodlo rozšíriť svoje služby. „Jedným z cieľov bolo okrem iného aj odbremenenie dopravcov splniť si povinnosť podať colné vyhlásenie pred vstupom prevážaného tovaru na územie EÚ,“ vysvetľuje Peter Harach, Customs manager spoločnosti GEFCO. Pobočka vo Vyšnom Nemeckom zastrešuje svojimi colnými službami celé Slovensko, a to od hraníc s Českou republikou a Rakúskom až po hranicu s Ukrajinou.

 

Ako prebieha proces colného odbavenia?

 

Preprava tovaru podlieha viacerým formalitám, na ktoré je potrebné myslieť. „Povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie dve hodiny pred vstupom na colné územie EÚ je možné splniť iba v prípade včasného doručenia dokladov v elektronickej forme po odoslaní tovaru z miesta vývozu,“ dodáva Peter Harach. Odporúča sa teda, aby odosielateľ tovaru poslal colnému zastúpeniu obchodné a prepravné doklady elektronickou formou čo najskôr po jeho odoslaní.  

 

Pracovník zastúpenia následne pripraví predbežné colné vyhlásenie a tranzitné colné vyhlásenie. Po zaevidovaní týchto vyhlásení je dopravca informovaný o registrácii dokladov. Po vstupe na colné územie EÚ vodič už priamo kontaktuje colný úrad, kde predloží obchodné doklady a príslušné registračné číslo colného vyhlásenia. Na vystavenie tranzitného colného vyhlásenia, ktoré bolo prijaté colným úradom, už nie je potrebné čakať. Po overení potrebných údajov a prepustení tovaru do colného režimu tranzit doprava pokračuje s minimálnym zdržaním až do cieľovej stanice.

 

Komplexné služby pod jednou strechou

 

Medzi hlavné colné služby, ktoré GEFCO ponúka sa radí vystavenie tranzitného colného vyhláseniavrátane zabezpečenia colného dlhu či neutralizáciu dokladov. Okrem toho pod jednou strechou ponúka aj ďalšie služby ako:

 

  • deklarácie pre import a export,
  • deklarácie pri predaji tovaru,
  • voľný tok obalov,
  • tranzity,
  • prípravu TIR a ATA karnetov,
  • opravu a certifikáciu dokumentov.

 

Súčasťou je aj rad služieb na mieru:

 

  • sledovanie legislatívnych predpisov a audítorské služby,
  • implementácia zjednodušených postupov preclenia,
  • registrácia na platenie miestnej DPH a správa daňových povinností,
  • centralizovaná koordinácia klientskych operácií prostredníctvom jedného kontaktného bodu.

Zdieľať