Prístupnosť

Globálne logistické riešenia v oblasti konkurencieschopnosti služieb a internacionalizácie priemyselných zákazníkov

20 október 2016

GEFCO, globálny aktér v oblasti priemyselnej logistiky a európska jednotka v automobilovej logistike, predstavuje svoju novú ponuku služieb zameranú na dodávateľský reťazec, kľúčový faktor konkurencieschopnosti svojich klientov.

Firmy potrebujú v dôsledku meniaceho sa a komplexného prostredia flexibilného a štruktúrovaného partnera, ktorý neustále poskytuje riešenia na optimalizáciu dodávky. Byť súčasťou rastovej stratégie svojho zákazníka je kľúčová priorita skupiny GEFCO. „Ambíciou GEFCO je vytvárať ponuky, ktoré spĺňajú potreby a špecifické požiadavky klientov, a podporovať ich rozvoj kombináciou konkurencieschopnosti a spoľahlivosti v celom dodávateľskom reťazci, vďaka čomu sa dodávateľský reťazec pretransformuje na hodnotový,“ oznamuje Emmanuel Arnaud, výkonný viceprezident pre predaj a marketing.

Transformácia dodávateľského reťazca na hodnotový
Riešenia GEFCO sú úplne pretvorené tak, aby spĺňali potreby internacionalizácie, hybkosti, konkurencieschopnosti a inovácie logistických organizácií, a poskytujú pridanú hodnotu každému prvku dodávateľského reťazca, čím zaručujú bezpečnosť a kontinuitu logistického toku klientov GEFCO ako na národnej, tak aj medzinárodnej úrovni.

Nová ponuka zahŕňa:
-    3 úrovne služieb: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS, STRATEGIC-XPERT
-    2 prepojené odbornosti: INDUSTRY SOLUTIONS, GEO-GATEWAYS
-    Ponuka prispôsobená na služby: ONE TIME SOLUTIONS

 

TRI ÚROVNE SLUŽIEB: CORE FREIGHT, INTEGRATED LOGISTICS a STRATEGIC-XPERT

-    INTEGRATED LOGISTICS: DNA GEFCO

INTEGRATED LOGISTICS predstavuje DNA GEFCO a základ novej ponuky, aby poskytla riešenia dodávky a distribúcie až k dverám pre priemyselnú logistiku a distribúciu hotových produktov, vozidiel a náhradných dielov. Táto ponuka sa zakladá na všetkých našich štandardných službách, základná nákladná doprava (vzdušná, cestná, námorná a železničná preprava, ako aj príslušné colné služby), doplnených o riešenia s pridanou hodnotou: skladovanie a vyzdvihnutie objednávky, správa opakovane použiteľného balenia, colné služby a daňové zastúpenie, ktoré predstavujú jedinečné kompetencie na prepravnom a logistickom trhu.
Na poskytnutie 360° viditeľnosti sú tieto integrované riešenia sledované na našom zákazníckom portáli a spravované kontrolnou vežou: jedinečný prevádzkový kontakt alebo štruktúra zameraná na nepretržitú optimalizáciu a zlepšovanie poskytovaných služieb.
Vďaka hustote svojej integrovanej siete s viac ako 400 obchodnými miestami na celom svete, prevádzkovej spoľahlivosti a na trhu jedinečným riešeniam s pridanou hodnotou GEFCO svojim zákazníkom ponúka optimalizáciu a správu počiatočného a zavedeného toku dodávateľského reťazca.
Vďaka „INTEGRATED LOGISTICS“ GEFCO zabezpečuje rovnaké záväzky viditeľnosti, efektivity a jednoduchosti pre priemyselných zákazníkov v rámci celého dodávateľského reťazca a zúčastňuje sa na zlepšovaní výkonu a produktivity.

-    CORE FREIGHT: PREVÁDZKOVÁ DOKONALOSŤ

GEFCO ponúka kompletný rad cestných prepravných služieb (medzinárodné a domáce zoskupenie, LTF/FTL), vzdušnej (konsolidácia, priame a núdzové služby) a námornej prepravy (LCL/FCL), ako aj bežných spojení prostredníctvom železničnej prepravy.
Vďaka svojej prevádzkovej dokonalosti a nástrojom sledovania GEFCO zaručuje štandardizovanú správu toku, bezpečnosť tovaru, ako aj dodržiavanie termínov.
Práve preto je spoľahlivosť základnej nákladnej prepravy GEFCO jeden zo základov dôveryhodnosti našich riešení „od dverí k dverám“, ktoré sú aj základom podnikania skupiny GEFCO.

-    STRATEGIC-XPERT: ZARUČENIE VÝKONU A TRANSFORMÁCIE DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Optimalizácia správy toku, maximalizácia viditeľnosti a vytváranie produktivity: na splnenie týchto strategických bodov GEFCO poskytuje svoje LLP (Lead Logistics Provider) a 4PL (Fourth Party Logistics). Odborné tímy sa usilujú o denné udržateľné úspory z rozsahu pre priemyselných klientov a zároveň o zabezpečenie prísnej kontroly operácií v celom dodávateľskom reťazci.
V rámci LLP GEFCO poskytuje správu a plné riadenie dodávateľského reťazca pre zákazníkov, ktorí sa chcú sústrediť na svoje hlavné ciele podnikania.
Poskytovaním 4PL riešení GEFCO poskytuje inžinierstvo, ktoré umožňuje optimalizáciu rozhodujúcich pák podnikania: plánovanie, nákup, fyzické toky, fakturovanie finančných a zákazníckych informačných služieb. Jeho odborné tímy v colnom a daňovom inžinierstve vytvárajú prispôsobené riešenie na colnú optimalizáciu a daňové zastúpenie, aby spojili konkurencieschopnosť s bezpečnosťou.

DVE PREPOJENÉ ODBORNOSTI: INDUSTRY SOLUTIONS, GEO GATEWAYS

-    INDUSTRY SOLUTIONS: PRÍSTUP PODĽA ODVETVIA

GEFCO poskytuje ponuku podľa sektora na podporu medzinárodného rozvoja svojich zákazníkov a lepšie riešenie technických, regulačných a komerčných špecifík. Práve preto GEFCO zavádza riešenia medzinárodného dodávateľského reťazca podľa rôznych odvetví: automobilové, dvojkolesové, elektronika, aeronautika, obrana, priemysel, hi-tech, valcové a nadmerné materiály, spotrebný tovar/FMCG (rýchloobrátkový spotrebný tovar).
GEFCO ponuka spravovaná tímami, ktoré sú dôsledne oboznámené s požiadavkami svojho sektora, sa zakladá na odolnej organizácii, od inžinierstva dodávateľských tokov a centralizovanej správy až po meranie výkonnosti a nepretržité zlepšovanie postupov.
 

-    GEO-GATEWAY: SVET NA DLANI V ÚPLNOM BEZPEČÍ

Na navrhnutie riešenia pre špecifické geografické výzvy zákazníka skupina GEFCO vyvinula službu GEO-GATEWAY, odborné a prispôsobené riešenie, ktoré klientov sprevádza až na prioritné trhy.
Práve preto ponuka GEO-GATEWAY zahŕňa multimodálne riešenia „od dverí k dverám“ na doručovanie do a zo strategických regiónov, ako je Rusko, krajiny SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov) a pobaltské štáty (Gateway 1520), západná Ázia alebo severná Afrika (Maghreb Gateway).
GEFCO svojim klientom zaručuje optimálny prístup na tieto trhy vďaka svojim poznatkom o jedinečných špecifikách každého kontinentu (lingvistických, geografických, regulačných a ekonomických).

PONUKA ŠPECIFICKÝCH SLUŽIEB: ONE TIME SOLUTIONS

-    ONE TIME SOLUTIONS: SLUŽBY ŠITÉ NA MIERU PRE VÝNIMOČNÉ POTREBY

ONE TIME SOLUTIONS ponúkajú prispôsobené riešenia, ktoré spĺňajú špecifické a okamžité potreby svojich zákazníkov: núdzová dodávka, priemyselné projekty alebo príležitostná logistika.
GEFCO ako odborník na správu projektov zavádza, na požiadanie, špecializovanú organizáciu špecifických prevádzkových a ľudských zdrojov na zaistenie prepravy závodov alebo výrobných jednotiek, nadmernej prepravy alebo výstav po celom svete.
Vďaka svojej novej ponuke GEFCO, popredný logistický integrátor, najlepšie podporuje rozvoj svojich zákazníkov, a to poskytnutím konkurencieschopnosti a spoľahlivosti v celom dodávateľskom reťazci.
kurencieschopnosti svojich klientov.

Zdieľať