Prístupnosť

GEFCO zlepšuje svoju spoločenskú zodpovednosť

09 jún 2019

GEFCO patrí medzi 5 % najlepších firiem sveta.

 

Spoločnosť GEFCO, celosvetový líder v sfére komplexných riešení dodávateľských reťazcov a európsky logistický líder v oblasti výroby automobilov, sedem rokov po sebe potvrdzuje svoju spoločenskú zodpovednosť, ktorá predstavuje kľúčový faktor udržateľného rastu.

 

Od roku 2009 a od podpisu prehlásenia organizácie Global Compact pod záštitou OSN spoločnosť GEFCO v otázke ekologických rizík využíva preventívny prístup, podporuje rozvoj ekologických technológií, zabezpečuje ochranu ľudských a zamestnaneckých práv a bojuje proti korupcii. Etický kód zaručuje, že všetci zamestnanci tieto zásady dodržiavajú a etická komisia zabezpečuje ich vhodné každodenné sledovanie a implementáciu.

Stéphane Milhet, Executive Vice President pre ľudské zdroje a CSR v spoločnosti GEFCO, hovorí: „Rozhodnutia a činnosti organizácie typu GEFCO majú zásadný vplyv na partnerov, zamestnancov i prostredie. Môžeme pomôcť s formovaním prostredia, posilňovať miestnu ekonomiku a prinášať svetu pozitívnu zmenu.“

 

Podpora spoločensky zodpovedného prostredia

 

Spoločnosť GEFCO neustále zvyšuje dôraz na spoločenskú zodpovednosť. Realizuje dlhodobú analýzu rizík a sleduje problémy spoločenskej zodpovednosti nielen zo svojej perspektívy, ale aj z pohľadu všetkých externých subjektov. Získané poznatky tvoria základ pre určenie prioritných rizík, riešenia a pre lepšiu štruktúrovanosť firemného prístupu voči výzvam v sfére spoločenskej zodpovednosti. Pomocou holistického, kvantifikovaného pohľadu na rizika a ich význam, spoločnosť GEFCO môže zabezpečiť dostatočne pravidlá riešenia jednotlivých výziev a stále vhodným spôsobom sledovať postup.

 

Lepšie ekologické výsledky

 

  • Optimalizovaná, čistejšia a lepšie prepojená doprava

Vďaka konkrétnym činnostiam v roku 2018 spoločnosť GEFCO dva roky po sebe dosiahla 2-percentné zníženie uhlíkových emisií v súvislosti s prepravou. Hodnota je v súlade s nastavenými cieľmi. Spoločnosť optimalizuje transportné toky, zlepšuje flotily vozidiel a podporuje multimodálne riešenia, ktoré ponúkajú konkrétne alternatívy k cestnej doprave. Kľúčový faktor predstavujú aj  inovácie spoločne s technológiami.

Prebieha aj prieskum iných nápaditých riešení, napríklad elektrifikácia vozidiel alebo prepojené dopravy. V Španielsku a v Českej republike spustila spoločnosť GEFCO služby využívajúce nákladné vozidlá s dvoma návesmi s dĺžkou od 25 do 30 metrov. Tieto konfigurácie zvyšujú nosnosť a produktivitu a obmedzujú počet vozidiel na cestách, čo znižuje emisie CO2.

 

  • Energeticky úsporná prevádzka

Vďaka 300 lokalitám na celom svete spoločnosť GEFCO zaručuje minimálny vplyv na okolité prostredie, stanovuje si ambiciózne ciele v oblasti obmedzovania spotreby energie a využívania skládok a súčasne navyšuje recykláciu a energetickú obnovu. V roku 2018 sa obnovilo alebo recyklovalo 69 % odpadu celej skupiny a 59 firemných liniek získalo certifikáciu ISO 14001.

 

  • Certifikácia úrovne spoločenskej zodpovednosti od organizácie EcoVadis a projektu CDP

V roku 2018 spoločnosť GEFCO získala od organizácie EcoVadis certifikáciu úrovne Gold, ktorá odráža vysokú úroveň v štyroch oblastiach sledovaných agentúrou EcoVadis: riadenie ekologických dopadov, postupy v oblasti ľudských zdrojov, etika a profesionálne riadenie a nákupné zásady. V roku 2018 získala spoločnosť GEFCO o dva body viac ako v roku 2016 a dosiahla hodnotenie 64 bodov zo 100. Skupina znovu patrí medzi 5 % najlepších firiem v oblasti spoločenskej zodpovednosti – z 30 000 spoločností na celom svete, ktoré EcoVadis hodnotí.

Spoločnosť GEFCO rovnako získala hodnotenie „B“ v dotazníku CDP (predtým Carbon Disclosure Project) týkajúceho sa klimatických zmien.  CDP riadi globálny systém zverejňovania informácií, ktoré umožňujú firmám, mestám, štátom i regiónom merať a riadiť ekologické dôsledky ich činnosti. Organizácia dáva hodnotenie A až D. S týmto hodnotením sa GEFCO zaraďuje nad priemer odvetví.

 

  • Spoločensky zodpovedný prístup k partnerstvu

Spoločnosť GEFCO každodenne spolupracuje s partnermi, zákazníkmi a so zainteresovanými subjektmi s cieľom dosiahnuť najvyššiu úroveň zodpovednosti podľa firemného hesla „Partnerstvo bez hraníc“. Na konci roku 2018 podpísalo 1 478 prepravcov Chartu zodpovedných nákupov (RPC) spoločnosti GEFCO, čo predstavuje 76 % bežných prepravných výdajov.

 

Zdieľaná hodnota inovácií

 

Spoločnosť GEFCO operuje v rýchlo sa meniacom prostredí, v ktorom nové technológie transformujú výrobné procesy i spotrebiteľské trendy. Premena týchto výziev do príležitostí vyžaduje inovatívny prístup a spoločnosť GEFCO s veľkým odhodlaním stavia inovácie do centra firemnej stratégie a podporuje ich na všetkých organizačných úrovniach. Cieľ: stanoviť budúcnosť dodávateľského reťazca prostredníctvom efektívnych a udržateľných riešení s vysokou pridanou hodnotou pre zákazníkov.

Pretože spoločnosť GEFCO je presvedčená, že jej najcennejším aktívom sú pracovníci, spustila v rámci skupiny v roku 2018 program GEFCO Innovation Factory, v ktorom môže každý zamestnanec prinášať a skúmať nové nápady, ktoré sa môžu potenciálne rozvinúť do riešení podporujúcich nárast firmy. Spoločnosť GEFCO súčasne uzavrela partnerstvo s firmou Techstars, rozvíjajúcim sa globálnym akcelerátorom, čo dodáva skupine prístup k jedinečnému inovatívnemu ekosystému a k mnohým príležitostiam na hľadanie inovatívnych a udržateľných riešení.

 

GEFCO CSR report za rok 2018 nájdete tu: https://www.gefco.net/en/about-us/csr/

 

Zdieľať