Prístupnosť

GEFCO získalo viaceré ocenenia

31 júl 2018

Spoločnosti GEFCO boli udelené viaceré ocenenia, jedným z nich bolo ocenenie za úsporu nákladov. Už druhý rok v poradí GEFCO Portugalsko získalo ocenenie za kvalitu služieb a excelentné výsledky spoločnosti.

Za zavádzanie inovácií, vyhodnocovanie vylepšení a za reagovanie na nové trendy sa GEFCO Ukrajina zaradila medzi najzodpovednejších zamestnaváteľov.


Slobensko - PSA udeľuje spoločnosti GEFCO Ocenenie za úsporu nákladov. 

Podniková skupina PSA tento rok oceňovala excelentné výsledky svojich dodávateľov v 7 kategóriách a spoločnosti GEFCO udelila Ocenenie za úsporu nákladov za výnimočnú prácu odvedenú v ekonomických oblastiach (obchodní zástupcovia, procesy, logistika a pod.), ako aj za jej návrh na rok 2017, ktorý úzko koreluje s cieľom PSA znižovať náklady. Toto ocenenie je ďalším dôkazom toho, že spoločnosť GEFCO dokáže zákazníkom poskytnúť komplexnú podporu a porozumieť ich potrebám. Spoločnosť GEFCO na konci roka 2016 podpísala 5-ročný kontrakt v hodnote 8 miliárd EUR s podnikovou skupinou PSA na optimalizáciu ich globálneho dodávateľského reťazca.


Portugalsko – ocenenie Pečať za špičkovú prevádzku.

Kvalitu a odbornosť spoločnosti GEFCO posudzovala Portugalská asociácia prepravcov tovaru a rozhodla sa jej udeliť ocenenie. Toto vyznamenanie od orgánu APAT je vyjadrením uznania kvalite služieb a excelentným výsledkom spoločnosti GEFCO Portugalsko, ako aj spôsobu, akým pôsobí na trhu. Získať ocenenie už druhý rok v rade si zaslúži výnimočné uznanie, pretože ešte viac vyzdvihuje odbornú expertízu tímu zamestnancov GEFCO Portugalsko.


Ukrajina – najzodpovednejší zamestnávatelia na Ukrajine v odvetví obchodu.

Spoločnosť GEFCO Ukrajina bola zaradená do úzkeho výberu najzodpovedňejších zamestnávateľov. Udeľovanie ocenení organizované spoločnosťou Business.ua, Kyjevskou poštou a podnikovou skupinou SIC sa konalo 25. marca. GEFCO a osem ďalších spoločností bolo spomedzi 68 účastníkov ocenených za to, že sa zaviazali podporovať zavádzanie inovácií, vyhodnocovať vylepšenia a reagovať na nové trendy. Výber prebiehal na základe prípadov z oblasti ľudských zdrojov zaslaných uchádzačmi.

Zdieľať