Prístupnosť

GEFCO vytvára strategické geo-regióny, slovensko a čechy bude riadiť Raczynski

06 september 2017

Spoločnosť GEFCO má na Slovensku a v Čechách od 1. 8. 2017 spoločný manažment. Novým riaditeľom sa stal Aleksander Raczynski, ktorý viedol posledné 4 roky GEFCO v Českej republike.

Tento nový geografický región má viac ako 1200 zamestnancov a vďaka dynamike ekonomického rastu patrí do prvej trojky v rámci skupiny GEFCO. Zdieľaním know-how a prevádzkových kapacít spoločnosť GEFCO zaujme popredné miesta na oboch trhoch.  

Česi a Slováci sú historicky úzko spojení. Oba národy mali vo svojej histórii podobné míľniky, hovoria takmer rovnakými jazykmi a zdieľajú podobnú podnikateľskú kultúru. Z pohľadu hodnotenia medzinárodného obchodu sú veľmi silnými ekonomickými partnermi. A práve to chceme využiť pri budúcom rozvoji aktivít spoločnosti GEFCO na oboch trhoch,“ hovorí Pierre-Jean Lorrain, výkonný viceprezident CEBAME & EUROMED.

Obe pobočky sú na vysoko profesionálnej úrovni, pričom majú svoje vlastné know-how v rôznych segmentoch. A zdieľaním týchto znalostí budeme schopní poskytovať sofistikovanejšie logistické riešenia slovenským aj českým klientom,“ hovorí o svojich plánoch generálny riaditeľ nového geo-regiónu, Aleksander Raczynski a dodáva: „Využijeme čiastočné rozdiely oboch národov, vrátane zdravej súťaživosti a tento fenomén plánujeme využiť ako hnací motor, vďaka ktorému udržíme aktuálny rastový trend oboch krajín v rámci skupiny GEFCO.“

Vrcholový manažment spoločnosti GEFCO očakáva, že toto nové usporiadanie prinesie rast efektivity a lepšie postavenie pri medzinárodných tendroch ako na Slovensku, tak aj v Čechách. Nielen spoločnosť GEFCO, ale predovšetkým jej klienti budú profitovať z tejto novej štruktúry, pretože budú mať k dispozícii aj kompletné portfólio špecializovaných služieb druhej dcérskej spoločnosti. Klienti navyše môžu očakávať ešte optimalizovanejšie logistické riešenia.

Zdieľať