Prístupnosť

GEFCO vo svojej novej správe demonštruje pokrok

03 máj 2018

Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ v oblasti dodávateľských služieb pre priemysel a európsky líder v automobilovej logistike, zverejnila svoju správu o spoločenskej zodpovednosti.

Opätovne tým potvrdzuje pretrvávajúci pokrok v oblasti udržateľného rozvoja. Nový podpis „Partners, unlimited“ odráža odhodlanie Skupiny pokračovať vo svojom záväzku k udržateľnému podnikaniu, založenom na spolupráci a budovaní silných vzťahov so všetkými partnermi.


Strategické zameranie na životné prostredie

Skupina GEFCO, v súlade s desiatimi zásadami Globálnej dohody OSN, uznáva dôležitosť hodnôt v udržateľnom podnikaní a zaväzuje sa naplniť zodpovednosť voči životnému prostrediu, ľudským právam, medzinárodným pracovným normám a boju proti korupcii.

Počas posledných dvoch rokov GEFCO dosiahlo svoj cieľ znížiť emisie CO2 o 2 % ročne. Zároveň Skupina presadzuje, aby sa na znižovaní emisií podieľali aj jej zákazníci a dodávatelia v rámci celého dodávateľského reťazca. GEFCO. A to aj cez také nástroje, ako je napríklad softvér Castor, ktorý umožňuje monitorovať emisie skleníkových plynov. GEFCO tiež zaviedlo pre svojich dodávateľov a subdodávateľov Listinu zodpovedného nákupu. Do konca roka 2017 ju podpísalo viac ako 1 100 partnerov Skupiny, čím vyjadrili súhlas s dodržiavaním environmentálnych noriem pre ojazdené vozidlá a s absolvovaním školenia o ekologickej jazde.

GEFCO sa zúčastňuje rôznych hodnotiacich a certifikačných programov, ktoré vyhodnocujú spoločenský a environmentálny vplyv pôsobenia spoločností. V roku 2017 59 pracovísk GEFCO obnovilo svoje osvedčenie ISO 14001. Spoločnosť EcoVadis, ktorá hodnotí vyspelosť spoločností v súvislosti so spoločenskými a environmentálnymi postupmi, podnikateľskou etikou a zodpovedným nákupom, udelila Skupine GEFCO hodnotenie 60/100. Toto hodnotenie zdôrazňuje pozitívne výsledky v týchto oblastiach. GEFCO tiež dosiahlo v CDP (Zverejňovanie emisií uhlíka)  v roku 2017 zlepšenie skóre na úroveň B, oproti úrovni D z roku 2015.


Znižovanie vplyvu služieb na životné prostredie

Za účelom napĺňania svojich záväzkov GEFCO investuje do riešení šetrných k životnému prostrediu pre potreby dodávateľského reťazca. Zahŕňa to napríklad:

Novú verziu sledovacieho softvéru CADIS OPTIM, ktorý optimalizuje efektívne plánovanie  nákladnej dopravy. Testy preukázali nasledujúce úspechy: o 15 % menej najazdených kilometrov, o 4 % vyššie vyťaženie a o 9 % menej vozidiel na cestách.
Rozvoj multimodálnej dopravy a alternatívnych ciest, ako je „Hodvábna cesta“. Tieto riešenia znižujú náklady na dodávku tovaru, ktoré sú desaťkrát nižšie ako v prípade leteckej dopravy a skracujú čas prepravy na polovicu v porovnaní s námornou dopravou. Okrem toho železničná doprava tiež výrazne znižuje vplyv na životné prostredie tým, že päťnásobne znižuje emisie oproti námornej doprave.
Vývoj "zelených" skladovacích riešení, ako je napríklad skladovací areál vozidiel Courgenay, kde sa zároveň nachádza najvýkonnejšia fotovoltaická elektráreň vo Švajčiarsku. Týmto úsilím dosiahlo GEFCO v roku 2017 8%-né úspory v spotrebe energie.

Podpora programu „Infinite Proximity™“

V roku 2017 definovala Skupina GEFCO desať základných zásad svojej firemnej kultúry. Týchto desať zásad, zjednotených v rámci programu „Infinite Proximity™“, slúži ako usmernenie pre činnosti a rozhodnutia zamestnancov, ako aj pre celkový rozvoj skupiny. Spustenie programu predstavovalo príležitosť pre celý výkonný  riadiaci výbor zdieľať tento program so všetkými tímami v krajinách Európy, Ázie a Južnej Ameriky. Týchto stretnutí sa zúčastnilo viac ako 2000 manažérov z dvanástich krajín.

Keďže si GEFCO uvedomuje dôležitosť náboru zamestnancov a spravodlivých procesov v oblasti ľudských zdrojov, Skupina založila svoju náborovú politiku na štyroch pilieroch: transparentnosť, viditeľnosť, efektívnosť a asertívnosť. Manažéri ľudských zdrojov v každej krajine absolvovali školenia v rámci zamestnaneckej politiky a podpory zamestnaneckej značky. Skupina tiež rozvíja lokálne partnerstvá s univerzitami a obchodnými školami s cieľom prilákať mladé talenty. V roku 2017 bolo do trvalého pracovného pomeru najatých 1 920 zamestnancov, čo predstavuje nárast o 27% v porovnaní s rokom 2016. GEFCO už druhý rok za sebou získalo označenie „Happy trainees“ (Šťastní stážisti) a umiestnilo sa na šiestom mieste v Medzinárodnej kategórii.

Zdieľať