Prístupnosť

GEFCO v centre oblasti 1520

29 marec 2017

Hoci väčšina európskych železničných sietí používa rozchod koľají 1435 mm podľa štandardu UIC, Rusko sa v 19. storočí rozhodlo pre väčší rozchod 1520 mm, dnes známy pod názvom 1520. 16 krajín susediacich s Ruskom má v súčasnosti vzájomne prepojenú železničnú sieť s normou 1520.

Táto oblasť 1520, ktorá zahŕňa Rusko, krajiny SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov), Mongolsko, Fínsko a pobaltské štáty, môže byť zložitá na pochopenie pre spoločnosti snažiace sa o rozbehnutie obchodovania v tomto regióne. Pre optimálnu efektivitu sa vyžaduje podpora výraznej lokálnej prítomnosti a na mieru šitý prístup k logistike. Spoločnosť GEFCO vďaka privilegovanému prístupu k 85 200 km železničných tratí prevádzkovaných jej partnerom a majoritným akcionárom JSC Russian Railways (RZD) získava pozíciu odborníka na multimodálnu prepravu medzi východnou Európou a Áziou. Hoci väčšina investičných projektov sa venuje západnému Rusku, vo východnej oblasti prebieha množstvo banských a iných projektov.

BRÁNA K 9. NAJVÄČŠEJ SVETOVEJ EKONOMIKE A HODVÁBNEJ CESTE
Za hranicami oblasti 1520 Čína od roku 2013 vytvára novú „hodvábnu cestu“ prostredníctvom svojej iniciatívy „Belt and Road“ (Pás a cesta). 

Spoločnosť GEFCO, ktorá je v tomto regióne aktívna od r. 2003, výrazne rozšírila svoju prítomnosť a infraštruktúry na podporu rozvoj a svojich zákazníkov v oblasti 1520 za čo najlepších podmienok. Spoločnosť GEFCO, ktorá obsluhuje viac ako 100 veľkých destinácií, má v súčasnosti v tejto oblasti 18 pracovísk a viac ako 500 zamestnancov.

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI S RUSKÝM STREDISKOM EXPORTU (REC)
V júni 2016 spoločnosť GEFCO podpísala zmluvu o spolupráci s Ruským strediskom exportu (Russian Export Center, REC) na posilne

nie kapacity ruského exportu od automobilového priemyslu až po iné strategické výrobné sektory. Obe zmluvné strany využijú svoj potenciál aj odborné znalosti na podporu exportérov a uľahčenie dlhodobého prístupu na zahraničné trhy.

BRÁNA 1520: RIEŠENIA, KTORÉ OTVÁRAJÚ DVERE
Vďaka ponuke RUSKO A BRÁNA 1520 môžu zákazníci spoločnosti GEFCO využívať privilegovaný, efektívny a spoľahlivý prístup k hlavným ekonomickým a priemyselným centrám v Rusku, krajinách SNŠ a Pobaltí.

Posledných pár rokov v tomto regióne bolo určite extrémne náročných. Ekonomika Ruska zažívala krízu v dôsledku nízkych cien ropy, ktoré zostávajú hlavným činiteľom ekonomického rastu a spotrebiteľského dopytu. Táto krízová situácia mala vplyv aj na vzorec logistických aktivít v pobaltských štátoch a priamejšie na ekonomickú výkonnosť v Kazachstane.

Spoločnosť GEFCO sa napriek tomu aj naďalej zameriavala na svoje hlavné silné stránky v automobilovom sektore a súčasne ponúkala regionálnym a zahraničným priemyselným zákazníkom svoje služby a skúsenosti s optimalizáciou integrovaného dodávateľského reťazca.

Rast a diverzifikácia aktivít nových priemyselných zákazníkov boli jedným z najpríjemnejších aspektov týchto posledných dvoch rokov a už teraz vidíme pokračovanie aj v roku 2017. Okrem niekoľkých projektov s vysokým a ťažkým nákladom pre priemyselné turbíny, vybavenie na vŕtanie, ťažké vyklápacie vozidlá atď. k tomu dochádza v širokej skupine odvetví vrátane oceliarskeho a drevárskeho priemyslu a v odvetví špeciálnych kovových potrubí. Okrem toho náš silný predajný reťazec naďalej ponúka pokračovanie tohto výrazného vzoru diverzifikácie a rozvoja. Navyše v roku 2016 bol tím obzvlášť úspešný v rozširovaní našej zákazníckej základne v automobilovom priemysle (najmä v logistike dokončených vozidiel – FVL). Spoločnosť GEFCO teraz spolupracuje s takmer všetkými hlavnými OEM (Original Equipment Manufacturer, pôvodný výrobca zariadenia) pôsobiacimi na území Ruska, vrátane značiek Mercedes, Volkswagen, Porsche a Jaguar Land Rover. Spoločnosť GEFCO je tu uznávaná pre svoje celosvetové skúsenosti, inovácie a kvalitu v tomto sektore a ukazuje sa, že pre zákazníkov to je dôležitý aspekt. Dôsledkom toho je, že spoločnosť GEFCO má veľmi dobré postavenie na to, aby využila rastúci zákaznícky dopyt po vozidlách, ktorý, ako predpovede naznačujú, sa konečne môže vrátiť do roku 2018.

Ruská vláda tiež aktívne podporuje rozvoj domácej výroby a uľahčuje nové podmienky exportérom v kľúčových ruských odvetviach, vrátane automobilového priemyslu. Spoločnosť GEFCO v r. 2016 podpísala dohodu o spolupráci s Ruským strediskom exportu na petrohradskom Ekonomickom fóre, aby sa aktívne zúčastňovala na tomto posilňovaní nových oblastí rastu.

Takže keď to zhrniem, po problémoch z minulých rokov spoločnosť GEFCO starostlivo udržiava svoje hlavné prednosti a zvyšuje priemyselnú diverzifikáciu... Zdá sa, že to je účinná kombinácia na využitie návratu k ekonomickému rastu. 

Aké sú výhody železničného riešenia? 

Na území Ruska je presun tovaru po železnici jasným a atraktívnym riešením prekonávania dlhých vzdialeností a problémov spôsobených náročnejším podnebím a terénom a zároveň našim zákazníkom ponúka environmentálne prijateľné riešenie.

Ako dcérska spoločnosť skupiny RZD má spoločnosť GEFCO dobrú pozíciu na to, aby využila obrovskú sieť a zariadenia RZD a ponúkla domácim a zahraničným zákazníkom prístup k tomuto zdroju. Najmä ruská pobočka spoločnosti GEFCO postupne buduje svoje portfólio domácich zákazníkov, ktorí môžu používať multimodálnu kombináciu železníc a ciest. Obzvlášť to platí v prípade projektových nákladov spojených s vybavením pre primárnu výrobu a ťažobný priemysel. Počas roka 2016 mali niektoré z týchto projektov medzinárodný rozmer, vrátane poskytovania kontajnerovej a zaoceánskej dopravy. Spoločnosť GEFCO teraz funguje priamo ako železničný operátor a príjem zo železničných a multimodálnych aktivít v súčasnosti dosahuje 30 – 40 % zaoceánskeho obchodovania v Rusku.

Spoločnosť GEFCO sa tiež snaží ponúknuť zákazníkom výhodu kratšej dodacej lehoty pri železničnej doprave medzi Európou a Ázio. Silná vládna podpora na regionálnej úrovni v Číne znamená, že ekonomika tohto prístupu má určitú finančnú výhodu oproti alternatívnym diaľkovým námorným trasám. 

Kto sú vaši cieľoví zákazníci v zóne 1520?

Ako som už naznačil, pokračujeme vo veľmi úzkej spolupráci s našimi klientmi v automobilovom priemysle na lokálnej aj medzinárodnej úrovni. To si okrem detailného pochopenia aktivít a trhových podmienok priamo v Rusku vyžaduje koordinovaný prístup s kolegami v spoločnosti GEFCO na celom svete a medzinárodné ocenenie podnikania našich klientov. Pracujeme so všetkými hlavnými OEM a ich rozšírenou základňou výrobných dodávateľov, a tiež sektoru ponúkame služby v oblasti náhradných dielov. V priemyselnom sektore sa zameriavame na tých zákazníkov, ktorí majú zložitejšie priemyselné logistické požiadavky a snažíme sa nadviazať blízke a dlhotrvajúce vzťahy. Naša kľúčová klientská základňa v širšej oblasti 1520 zahŕňa miestne a medzinárodné spoločnosti, napríklad Gazprom, TMK, Alstom, ArcelorMittal, Ferronordic Machines, Grohe, SUEK, Severstal, Thyssen Krupp, Schneider Electric, Schlumberger a Total.  

V roku 2017 a v ďalších rokoch sa budeme naďalej veľmi snažiť ponúkať väčším ruským priemyselným organizáciám unikátnu kombináciu našej blízkosti a prístupu k železničnej infraštruktúre RZD a rozsiahlych skúseností spoločnosti GEFCO s integrovanou priemyselnou logistikou. 

Zdieľať