Prístupnosť

GEFCO uzavrelo zmluvu v hodnote 8 miliárd eur na optimalizáciu globálneho dodávateľského reťazca skupiny PSA

03 november 2016

Skupiny PSA a GEFCO podpísali novú exkluzívnu zmluvu v hodnote 8 miliárd EUR, na základe ktorej bude GEFCO riadiť a optimalizovať celý globálny výrobný dodávateľský reťazec automobilky. Zmluva potvrdzuje, že GEFCO je hlavným dodávateľom skupiny PSA v Európe a na druhom mieste celosvetovo. Zmluva nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2017 na obdobie piatich rokov.

V súlade s cieľmi ziskového rastu stanovenými v pláne „Push to Pass“ bude môcť skupina PSA prostredníctvom tejto zmluvy naďalej zlepšovať svoju prevádzkovú výkonnosť, čo je len ďalší dôkaz dôvery v tímy skupiny GEFCO a spoľahlivosť jej služieb.
 

Globálne integrované logistické a prepravné riešenia
Na základe tejto zmluvy bude môcť GEFCO navrhnúť a realizovať globálne logistické a prepravné riešenia pre tri značky skupiny PSA, a to Peugeot, Citroën a DS. Bude riadiť a optimalizovať celý dodávateľský reťazec, od dodávania komponentov do výrobných a montážnych závodov až po distribúciu hotových vozidiel. Okrem týchto logistických služieb smerom von a dovnútra bude GEFCO zodpovedné aj za distribúciu náhradných dielov.
Toto strategické partnerstvo je potvrdením odborných znalostí skupiny GEFCO pri navrhovaní a optimalizácii komplexných dodávateľských reťazcov. Ako poskytovateľ 4PL  (logistických služieb 4. strany) bude GEFCO výhradným partnerom skupiny PSA pri zavádzaní optimalizovaných multimodálnych postupov, ktoré spájajú železničnú, cestnú, námornú, leteckú a vnútrozemskú vodnú dopravu pri vytváraní riešení „end-to-end“. Bude tiež zodpovedať za koordináciu dodávateľov vybraných do dodávateľského reťazca na základe výziev na predkladanie ponúk. Hlavnou časťou tejto integrovanej úlohy spoločnosti bude uplatňovanie pokročilých logistických inžinierskych zručností v kombinácii s vysokovýkonnými IT systémami a systémami na správu dát, aby sa zabezpečilo sledovanie v reálnom čase a bezproblémová súhra dodávateľských, skladovacích a distribučných reťazcov.
Zmluva sa bude týkať všetkých krajín (t. j. asi 50), kde skupina PSA v súčasnosti pôsobí, či už v oblasti výroby alebo distribúcie. Jej realizácia zvýši kúpnu a združovaciu silu skupiny GEFCO v prospech všetkých jej zákazníkov.
 

Strategické partnerstvo pre obe strany
„Táto zmluva bude silným hnacím motorom zvyšovania prevádzkovej výkonnosti v skupine PSA. Plne dôverujeme schopnostiam skupiny GEFCO ako nášho partnera pri uskutočňovaní náročnej transformácie, úsilí o nové obchodné príležitosti a rozvoji na medzinárodnej úrovni,“ uviedol Yannick Bézard, výkonný viceprezident skupiny, divízia nákupu.
Skupina PSA sa tiež spája s logistickým špecialistom, skupinou GEFCO, aby rozvinula dodávateľský reťazec a výrobné riešenia pre budúce projekty, ktoré sa uskutočnia či už v spolupráci s externými partnermi, alebo samostatne.
„GEFCO je hrdé, že bolo vybrané skupinou PSA ako dôveryhodný strategický partner. Všetky tímy GEFCO sa aktívne zaviazali k plneniu potrieb efektívnosti našich zákazníkov,“ skonštatoval Luc Nadal, predseda predstavenstva skupiny GEFCO. „Naše tímy každý deň preukazujú svoju schopnosť podporovať našich zákazníkov pri ich raste na medzinárodnej úrovni, spolupracujú s nimi a snažia sa vyriešiť ich dlhodobé náročné potreby v oblasti rastu a ziskovosti.“

Zdieľať