Prístupnosť

GEFCO Slovensko rozširuje svoje služby o colné zastúpenie na východe Slovenska

21 marec 2017

Skvalitňovanie a zefektívňovanie svojich služieb – aj to je cieľom logistickej spoločnosti GEFCO, ktorá je súčasťou najväčšej integrovanej siete v Európe. Svoje portfólio rozšírila o colné služby v rámci novej pobočky vo Vyšnom Nemeckom.

Snahou GEFCO Slovakia je poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby, o čom svedčí ich neustály rozvoj. „GEFCO rozvíja dynamickým spôsobom nielen svoje priestory, dôkazom toho je minuloročná investícia v hodnote 8 miliónov eur na výstavbu nového skladu vozidiel v Trnave. GEFCO v tomto expanznom trende pokračuje aj tento rok otvorením pobočky vo Vyšnom Nemeckom. Okrem toho chceme ďalej pokračovať uvedením nových produktov na slovenský trh,“ hovorí Andrea Ambrogio, ktorý je generálnym riaditeľom GEFCO Slovakia.

Proces colného odbavenia bude jednoduchší

„Našim cieľom je rozšírenie portfólia colných služieb o služby súvisiace so vstupom tovaru na územie EÚ a taktiež uľahčiť dopravcom splnenie povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie pred vstupom tovaru na územie EÚ,“ vysvetľuje Peter Harach, ktorý je manažérom colného oddelenia GEFCO Slovakia. Novootvorená pobočka vo Vyšnom Nemeckom by mala poskytovať vystavenie tranzitného colného vyhlásenia vrátane zabezpečenia colného dlhu a neutralizáciu dokladov. Pracovisko je v súčasnosti zriadené iba pre colné služby, ktoré zabezpečujú colní deklaranti. Podľa slov Petra Haracha je pobočka schopná pokryť svojimi colnými službami celé územie Slovenska, pričom sú tieto služby poskytované od hraníc s Českom a Rakúskom až po hranicu s Ukrajinou.

Komplexné služby pod jednou strechou

Nová pobočka zastreší celý proces colného odbavenia. „Odporúča sa, aby odosielateľ tovaru poslal colnému zastúpeniu obchodné a prepravné doklady elektronickou formou hneď po odoslaní tovaru z miesta vývozu. Iba tak je možné splniť povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie dve hodiny pred vstupom tovaru na colné územie,“ hovorí Peter Harach. Na základe týchto informácií sa vystaví už spomínané predbežné colné a tranzitné vyhlásenie. Po zaevidovaní týchto vyhlásení bude dopravca informovaný o registrácii dokladov.

Povinnosťou vodiča po vstupe na colné územie EÚ je potom kontaktovať colný úrad a predložiť obchodné doklady spolu s príslušným registračným číslom colného vyhlásenia. Na vystavenie tranzitného colného vyhlásenia už nebude potrebné čakať, pretože bude prijaté colným úradom. „Po overení údajov v colnom vyhlásení a prepustení tovaru do colného režimu „tranzit“ bude vodič môcť pokračovať na miesto dodania s minimálnym zdržaním,“ dodáva na záver Peter Harach.

Na novom pracovisku sú v súčasnosti vytvorené iba pracovné pozície colných deklarantov. V prípade nových zamestnancov sa vyžaduje prax na podobnej pozícii, prípadne prax na colnom úrade. 

Zdieľať