Prístupnosť

GEFCO Slovensko pomohlo rozbehnúť elektráreň v Rusku

07 august 2017

GEFCO patrí medzi popredných lídrov na trhu logistiky a ponúka svojim klientom pestrú škálu riešení prepravy tovaru. Samostatnou kategóriou je nadrozmerná preprava špecifického nákladu, medzi ktoré patria napríklad aj motorgenerátory pre kogeneračné elektrárne. Tie slovenská pobočka GEFCO pred časom prevážala až do ďalekého Ruska.

Snahou GEFCO Slovensko je poskytovať svojim zákazníkom komplexné služby, o čom svedčí ich neustály rozvoj. Svoju ponuku prispôsobujeme zákazníkom podľa ich špecifických požiadaviek. V rámci nich slovenské zastúpenie spoločnosti v priebehu mesiacov marec až máj prepravovalo 6 kusov motorgenerátorov multimodálnou prepravou a 29 kusov FTL prepravou do novopostavenej kogeneračnej elektrárne v ruskom Krasnodare. Zadávateľom prepravy bola spoločnosť Engul, ktorá sa zaoberá návrhom, výrobou a servisom zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov – kogeneračné elektrárne.

Pre nášho klienta ENGUL tímy špecialistov GEFCO navrhli komplexné multimodálne prepravné riešenia z nemeckého mesta Mannheim a slovenského Martina do Krasnodaru v Rusku,“ povedal generálny riaditeľ GEFCO Slovensko Andrea Ambrogio. Motorgenerátory putovali do novopostavenej kogeneračnej elektrárne, kde ich inštalovali za dohľadu technikov zo spoločnosti Engul. Uvedenie kogeneračnej elektrárne do plnej prevádzky je naplánované v priebehu septembra 2017.

Samotná nakládka motorgenerátorov so šírkou 3,6 metra a hmotnosťou 54 ton prebiehala v meste Mannheim. Odtiaľ tovar putoval námornou prepravou z Lübecku do Petrohradu, kde sa cestnou dopravou vydal až na adresu vykládky. „Celková hodnota prepravovaného tovaru predstavovala takmer 10 miliónov eur,“ dodal generálny riaditeľ Engul, s.r.o. Ľubomír Jančošek.

Náročný projekt si vyžadoval viaceré špecifiká, ktoré bolo potrebné pri transfere tovaru dodržať – príchod všetkých áut na colnicu v Moskve v určený deň, schvaľovanie CMR draftov vopred, denný report o aktuálnej polohe kamiónov, dohľad poisťovacieho znalca pri nakládke/vykládke nadrozmerného tovaru, asistencia pri organizovaní nakládky v Martine či dodanie všetkých prepravných dokladov klientovi pred fakturáciou. Súčasťou balíka bolo aj zabezpečenie colných služieb, respektíve zaclenie pri výstupe z EU.

GEFCO na Slovensku poskytuje svojim zákazníkom riešenia pre všetky kroky v dodávateľskom reťazci, a to pozemnú, leteckú a námornú prepravu, logistiku nových vozidiel, colné a daňové zastúpenie, skladovanie a systém vratných obalov.

Zdieľať