Prístupnosť

GEFCO Slovensko mení stratégiu, ktorá povedie k efektívnejším službám

27 október 2016

GEFCO Slovakia, jeden z popredných lídrov na slovenskom trhu logistiky, sa snaží neustále zefektívňovať služby a posilňovať svoju stratégiu. Dôkazom toho je vytvorenie nového manažérskeho tímu GEFCO Slovakia.

GEFCO Slovakia, ako súčasť najväčšej integrovanej siete v Európe, ponúka škálu logistických a prepravných služieb mnohým spoločnostiam v oblasti priemyslu, automobilového priemyslu, jednostopových vozidiel, maloobchodu a elektroniky. Od otvorenia prvej pobočky na Slovensku je snahou GEFCO Slovakia ponúkané služby zefektívňovať, a to aj vďaka prijímaniu nových zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami vo sfére logistiky.

Po príchode nového generálneho riaditeľa Andrea Ambrogia v minulom roku došlo v štruktúre riadenia spoločnosti k ďalším dôležitým zmenám, tentoraz v rámci manažérskych pozícií. Na nové manažérske pozície nastupujú hneď traja staronoví zamestnanci spoločnosti GEFCO – Nikolay Kolev, Nurettin Erdogan a Marek Krajčovič.

Novým finančným riaditeľom spoločnosti GEFCO sa stal Nikolay Kolev

Nikolay Kolev je súčasťou spoločnosti GEFCO už od roku 2011, kedy začal pracovať na pozícii finančného manažéra v Bulharsku. Od otvorenia pobočky GEFCO v Grécku bol Kolev taktiež zodpovedný za obe krajiny. Na súčasnej pozícii finančného riaditeľa sa bude Nikolay Kolev podľa jeho slov snažiť podporovať rozvoj klientskeho trhu a dosahovať stanovené ciele spoločnosti. „Od môjho pôsobenia na Slovensku zisťujem, že tunajší trh je oveľa viac rozvinutý a konkurencieschopný, ako je tomu v oblasti Balkánu,“ dodáva na záver Nikolay Kolev.

Nurettin Erdogan ako nový Sales&Marketing manažér

Svoje 15 ročné skúsenosti v oblasti logistiky využíva Nurettin Erdogan od roku 2004 aj v rámci spoločnosti GEFCO. Kým za posledných 9 rokov bol zodpovedný za činnosť špecifických zákazníckych trhov na globálnej úrovni, v súčasnosti bude dohliadať na tento trh v rámci národnej úrovne. „Od začiatku mojej kariéry v spoločnosti GEFCO som bol zapájaný do všetkých služieb, ktoré skupina poskytuje. Je pre mňa motivujúce pracovať na Slovensku,“ hovorí Nurettin Erdogan.
 
Novým logistickým manažérom je Marek Krajčovič

V spoločnosti GEFCO pracuje Marek Krajčovič od roku 2012. Za ten čas vystriedal pozíciu obchodného zástupcu a projektového manažéra. Ako nový logistický manažér vidí budúcnosť GEFCO v udržaní si pozície spoľahlivého dodávateľa v rámci celého spektra služieb pre aktuálnych zákazníkov, a to od jednoduchých činností skladovania až po Just-in-time či sekvenčné dodávky dielov k výrobným linkám. „S použitím nových technológií chceme byť schopní podporiť optimalizáciu svojich procesov a vytvoriť tak možnosti pre rast s novými potenciálnymi zákazníkmi,“ dodáva na záver Marek Krajčovič.

Aktuálne vedenie GEFCO Slovakia prinesie do sféry logistiky nový vietor. Ten by mal poviesť k logistickému rastu najmä v rámci jednotlivých slovenských regiónov.

Zdieľať