Prístupnosť

GEFCO sa stáva partnerom Actility a Wakeo a spolu vyvinú nové sledovacie riešenie pre konštrukciu na prepravu motocyklov

26 november 2018

Uzatvorenie partnerstiev so spoločnosťami Actility a Wakeo umožnia spoločnosti GEFCO poskytnúť inovatívne, na mieru šité riešenie na zefektívnenie procesov manažmentu prepravných rámov ("kolísok") v Európe, čím posilňuje svoju pozíciu lídra v oblasti automobilovej logistiky.

Tento najnovší vývoj tiež ukazuje jedinečnú pridanú hodnotu, ktorú zákazníkom prináša inovačná stratégia spoločnosti GEFCO. Táto stratégia minulý rok tiež viedla k začiatku ďalšieho kľúčového partnerstva, a to s akcelerátorom Techstars.

Inovatívne, na mieru šité riešenie, prinášajú zákazníkom pridanú hodnotu

Keď motocykle opustia továreň, uskladnia sa a prevezú do zariadení predajcov na "kolíske". Nedostatok kolísok spôsobuje dodatočné náklady a problémy pri riadení výroby. "Kolísky" nie sú ľahko sledovateľné, čo znižuje počet vratných obalov výrobcu a vedie k oneskoreniu dodávok. Spoločnosť GEFCO vyvinula unikátne riešenie šité na mieru pre riešenie prevádzkových problémov a zefektívnenie procesov správy "kolísok" v Európe vďaka partnerstvu s Actility, lídrom v oblasti LoRaWAN riešení a spoločnosťou Wakeo, poskytovateľom platformy pre viditeľnosť a monitorovanie v reálnom čase.

Actility je svetovým lídrom v poskytovaní. LoRaWAN je nízkoenergetický bezdrôtový protokol pre rozsiahle siete, vďaka ktorému sú zariadenia schopné komunikovať s IoT aplikáciami prostredníctvom bezdrôtových pripojení na dlhé vzdialenosti (až do 15 kilometrov) s predĺženou výdržou batérie (až do 10 rokov). Spoločnosť Acility má viac ako 50 verejných poskytovateľov služieb LoRaWAN vo viac ako 30 krajinách, spolu s riadenými podnikovými sieťami pre špecializované vertikálne IoT riešenia. Actility tiež umožňuje využívanie geolokačných riešení pre viaceré krajiny prostredníctvom svojho roamingového rozbočovača LoRaWAN a svojej dcérskej spoločnosti Abeeway, ktorá vyrába sledovacie zariadenia s nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou.

Wakeo poskytuje platformu SaaS, čím prináša viditeľnosť v reálnom čase pri B2B multimodálnych prepravných tokoch. Softvér zhromažďuje dáta prepravcov a zaručuje kvalitu dát tým, že ich obohacuje o nezávislé informácie (IoT údaje od hardvérových partnerov, AIS a zo satelitných údajov). Použitím vlastných algoritmov Wakeo predpovedá časy príchodu a proaktívne zasiela výstrahy, aby operačné tímy mohli predvídať oneskorenia.

Riešenie kolektívnej inteligencie pre uspokojenie potrieb zákazníkov

Inteligentné sledovacie zariadenia poskytuje spoločnosť Actility a sú inštalované na kolíske, aby mohli poskytovať pozíciu s presnosťou až do troch metrov a majú výdrž batérie viac ako sedem rokov. Dáta zo sledovacieho zariadenia sa potom zhromažďujú cez LoRaWAN siete a analyzujú sa na platforme Wakeo. Táto platforma aktualizuje predpokladaný čas príchodu motocyklov do predajne v reálnom čase. Platforma tiež umožňuje používateľovi nájsť kolísky, keďže môže zistiť či a kedy sa oneskorili. Operačné tímy dostávajú automatizované upozornenia o oneskoreniach. Vďaka tomuto systému môžu výrobcovia motocyklov zabezpečiť dodržiavanie pôvodného plánu dopravy, pričom sú informovaní o možných dodacích lehotách a návratoch kolísok.

(verbatim?) “Integrácia týchto dvoch inovatívnych riešení poskytne zákazníkom GEFCO komplexný prehľad ich tokov. Budú mať úžitok z riešení na riadenie logistických zdrojov a komplexných dodávateľských reťazcov v reálnom čase, pričom ide o riešenia, ktoré sú prediktívne, nákladovo efektívne, energeticky účinné a udržateľné riešenia. Je to dôkaz efektívnosti našej inovačnej stratégie a potvrdzuje pridanú hodnotu, ktorú naše partnerstvo s firmou Techstars môže našim zákazníkom prinášať," povedal Emmanuel Cheremetinski, výkonný viceprezident pre pozemnú prepravu v spoločnosti GEFCO.

V minulom roku spoločnosť GEFCO uzatvorila ďalšie kľúčové partnerstvo s firmou Techstars ako súčasť svojej inovačnej stratégie na preskúmanie a vynájdenie nových obchodných línií. Táto stratégia má tri priority: objavovanie nových nápadov a príležitostí v tímoch Innovation Watch a Business Intelligence, testovanie nových nápadov navrhnutých internými tímami v továrni GEFCO Innovation Factory a investovanie do špecifických projektov s Innovation Funding.

Zdieľať