Prístupnosť

GEFCO získalo certifikát o dodržiavaní GDP pri cestnej preprave farmaceutických výrobkov

23 júl 2018

Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti automobilovej logistiky, získala certifikát GDP (Good Distribution Practises) od spoločnosti Bureau Veritas, ktorý potvrdzuje záväzok dodržiavať systém riadenia kvality naprieč celým procesom cestnej prepravy farmaceutických produktov.

Externý audítor zanalyzoval systém riadenia kvality spoločnosti GEFCO a jej schopnosť napĺňať požiadavky zákazníkov v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Grécku, Rumunsku a tiež v ústredí Skupiny, vo Francúzsku.

Osvedčenie o GDP, platné 3 roky, preukazuje, že spoločnosť spĺňa požiadavky usmernení Európskej Komisie GDP pri preprave farmaceutických výrobkov na použitie pre ľudí. Osvedčenie potvrdzuje záväzok spoločnosti GEFCO poskytovať vysokú kvalitu prepravy a zároveň pochopenie potrieb klientov, vrátane sledovateľnosti tovaru, čím sa predchádza riziku podvrhu alebo falšovaniu.

Trh logistiky v oblasti biologických vied a zdravotníctva sa mení a stáva sa komplexnejším. Spoločnosti musia venovať zvýšenú pozornosť kontrole a bezpečnosti, vzhľadom na nárast objemu výrobkov citlivých na teplotu a tiež s ohľadom na nariadenia týkajúce sa ich prepravy. Zanedbanie tejto povinnosti  môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia ľudí, ako aj straty vysokohodnotného nákladu.

 

GEFCO a jeho záväzok v oblasti biologických vied a zdravotníctva

Spoločnosť GEFCO, ako expert na logistiku v oblasti biologických vied a zdravotníctva, ponúka integrovanú logistiku, prepravu s udržiavaním stálej teploty, prepravu "od dverí ku dverám" a zároveň ponúka multimodálne a plne zosúladené riešenia.

GEFCO plánuje v roku 2019 rozšíriť GDP certifikáciu na cestné aktivity aj v ďalších európskych krajinách.

GEFCO má dlhodobé skúsenosti v sektore biologických vied a zdravotníctva a plne si uvedomuje hmotné záujmy svojich klientov. Dodržiavanie GDP je ďalším dôkazom záväzku spoločnosti GEFCO zabezpečovať bezpečnú a predpisom vyhovujúcu prepravu v oblasti biologických vied a zdravotníctva a  tiež zabezpečovať integritu v ponuke produktov," povedal Alain Vignon, vedúci oddelenia kvality GEFCO.

Certifikácia spoločnosťou Bureau Veritas, prestížnou skupinou, ktorá svojim klientom pomáha spĺňať normy a predpisy vzťahujúce sa ku kvalite, bezpečnosti a ochrane zdravia, k životnému prostrediu a spoločenskej zodpovednosti znamená overenú známku kvality. „Práve táto certifikácia nám umožňuje 

oveľa jednoduchší prístup k novým zákazníkom. Pre nových, ale aj dlhodobých zákazníkov je to dôkaz toho, že vieme ich potreby aj v takej citlivej oblasti, ako je prevoz teplotne senzitívnych produktov plniť na najvyššej úrovni“, hovorí Štefan Balog, manažér oddelenia kvality pre geo-región Česko-Slovensko. Okrem toho dodáva: „Gefco je na Slovensku prednostne spájané s automobilovým priemyslom a tento certifikát nás definuje ako odborníka aj v oblasti farmaceutického priemyslu“.

Začiatkom tohto roka spoločnosť GEFCO otvorila svoj tretí sklad s kontrolovanou teplotou špecializovaný na biologické vedy a zdravotníctvo, ktorý sa nachádza v blízkosti londýnskeho letiska Heathrow vo Veľkej Británii. GEFCO ním dopĺňa svoje skladové plochy pre leteckú a námornú prepravu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom a v holandskom Amsterdame. V minulom roku získala Skupina v Holandsku certifikát IATA-CEIV Pharma pre svoju leteckú a námornú prepravu. Tento certifikát súladu odzrkadľuje skúsenosti spoločnosti GEFCO v oblasti riadenia dodávateľského reťazca  segmentu biologických vied a zdravotníctva.

Zdieľať