Prístupnosť

GEFCO a Bergé sa spájajú s cieľom rozvíjať automobilovú logistiku v Španielsku

03 júl 2017

Skupina GEFCO, globálny poskytovateľ služieb priemyselného dodávateľského reťazca a európsky líder v oblasti logistiky automobilového priemyslu a spoločnosť BERGE, popredný hráč v oblasti služieb multimodálnej logistiky v Španielsku sa dohodli, že spoja svoje sily a vytvoria spolu poprednú spoločnosť na španielskom trhu logistiky hotových vozidiel.

Novú spoločnosť v paritnom vlastníctve, BERGÉ GEFCO, budú tvoriť divízie logistiky hotových vozidiel oboch spoločností v Španielsku, prostredníctvom aktivít GEFCO Spain FVL a BERGE Automotive Logistics (BAL). Prevádzka je podmienená schválením Európskou Komisiou. Nová spoločnosť bude mať kapacitu zvládať 1,4 milióna vozidiel ročne, viac ako 3 milióny m2 skladovej plochy pre vozidlá, 700 nákladných vozidiel, 100 železničných vozňov a 40.000 m2 pre dielne.

Synergie pre rast trhu

Trh hotových vozidiel v Španielsku je jedným z najväčších na svete a ročne sa ich tu vyprodukuje cez 3 milióny, z  čoho sa 2,4 milióna exportuje. Cieľom BERGÉ GEFCO je vybudovať bližšie vzťahy so zákazníkmi, aby mohli napĺňať ich potreby zlepšovaním kľúčových procesov, optimalizáciou existujúcich zdrojov a zvyšovaním reaktivity. Nová spoločnosť ponúkne zákazníkom komplexnú logistiku hotových vozidiel, vrátane prepravy, skladovania, technických služieb, prehliadok a doručovania. Kombinované zdroje a dopravné prostriedky partnerských spoločností zabezpečia komplexné služby, vrátane logistického dizajnu a inžinieringu, až po dodávku z výrobných zariadení zákazníka koncovým zákazníkom.

Vychádzajúc zo skúseností a zdrojov materských spoločností, spoločnosť BERGÉ GEFCO sa stane dynamickým novým lídrom na trhu s hotovými vozidlami a vytvorí hodnotu pre zákazníkov, partnerov a zamestnancov. Spoločnosť zameria svoju činnosť na španielsky trh a zároveň pomôže obom partnerom rozvíjať svoje medzinárodné siete aj na iných trhoch.

Nové riešenia prepravy a skladovania

BERGÉ GEFCO zabezpečí výrazný nárast dopravnej a skladovacej kapacity v geografickom rozsahu pôsobnosti. Zákazníci budú mať úžitok z 3,4 milióna m2 úložného priestoru v areáloch a prístavoch a z kapacity zvládať a prepravovať 1,4 milióna vozidiel ročne prostredníctvom flotily viac ako 700 nákladných vozidiel a 100 železničných vozňov. Nová spoločnosť navyše ponúkne v rámci svojich 10 logistických centier v celom Španielsku širokú škálu doplnkových služieb a 40 000 m2 plochy dielní vrátane opráv, lakovania, umývania áut, prípravy dodávok a kontroly kvality a výstupných kontrol.

“Sme veľmi potešení, že môžeme vytvoriť spoločný podnik so spoločnosťou BERGÉ. Naše partnerstvo nám umožní ponúkať rozšírenú škálu vysoko kvalitných služieb, z ktorých budú mať úžitok naši zákazníci, ako aj partneri a zamestnanci,” zdôrazňuje Luc Nadal, predseda správnej rady spoločnosti GEFCO SA. “Nová spoločnosť bude v dobrej pozícii, aby mohla predvídať neustále sa vyvíjajúce potreby automobilového segmentu a tešíme sa, že spojíme naše zdroje pri podpore inovácií.”

Jaime Gorbeña, prezident spoločnosti BERGÉ y COMPAÑÍA, dodal: “Záväzok spoločnosti BERGÉ spolupracovať s GEFCO, globálnym lídrom v priemyselnej logistike, rozhodne posilní naše vedúce postavenie v oblasti automobilovej logistiky v Španielsku. Sme presvedčení, že spojenie našich znalostí a skúseností v tomto segmente zlepší našu ponuku služieb a podporí rast obchodu.”

Prevádzkové synergie

BERGÉ GEFCO bude poskytovať rozsiahle portfólio logistických riešení súčasným zákazníkom oboch spoločností, čím im umožnia lepšie riadiť vrcholy sezóny a využívať špecializované zdroje. Nová spoločnosť navyše očakáva, že vytvorí silné prevádzkové synergie spojením zdrojov a kapacít a posilní tak svoje postavenie v rámci domácich aj medzinárodných tokov.

Nová spoločnosť bude mať dobré predpoklady, aby vedela predvídať rozvíjajúce sa potreby segmentu automobilovej logistiky a mohla zákazníkom pomáhať zvládať rast objemov predaja.

BERGÉ GEFCO V ČÍSLACH:

-650 zamestnancov
-Centrála spoločnosti: Ciempozuelos (Madrid, Španielsko)
-3.4 milióna m2 skladovej plochy
-1.4 milióna kapacita správy vozidiel
-700 nákladných vozidiel
-100 železničných vozňov
-40,000 m2 plocha dielní
-10 logistických centier v: Ciempozuelos, Pinto a Villaverde (Madrid), Barcelona a Tarragona (Katalánsko), Sagunto (Valencia), Vigo a Porriño (Pontevedra), Santander a Zaragoza.
-Zastúpenie v 26 prístavoch naprieč Španielskom

Zdieľať