Prístupnosť

GEFCO a Airbus podpísali zmluvu o prechode k recyklovateľným prepravným obalom

30 november 2019

Spoločnosť GEFCO, popredný svetový poskytovateľ multimodálnych riešení dodávateľského reťazca, podpísala zmluvu s firmou Airbus, globálnym lídrom leteckého priemyslu. GEFCO pre Airbus zabezpečí prechod k čistejšiemu, ekologickejšiemu dodávateľskému reťazcu. Postupnými krokmi nahradí jednorazové obaly špeciálnymi recyklovateľnými kontajnermi pre opakované použitie. Podpisom zmluvy sa oba subjekty zaväzujú plniť najprísnejšie ekologické normy a súčasne zvýšiť efektívnosť leteckých nákladných preprav.

Podpora prechodu k recyklovateľným obalom

 

Od januára 2019 spravuje spoločnosť GEFCO pre Airbus nové recyklovateľné obaly, určené na prepravu komponentov od európskych dodávateľov do 10 montážnych závodov vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Ide o viac ako 30 000 položiek a Airbus plánuje postupne rozšíriť tieto udržateľné riešenia do všetkých závodov i ku všetkým svojim dodávateľom v Európe.

 

Použitie recyklovateľných kontajnerov umožní Airbusu výrazne obmedziť množstvo jednorazových obalov v dodávateľskom reťazci, a tým skokovo zlepšiť odpadové hospodárstvo. Vďaka vyššej stohovateľnosti kontajnerov bude firma schopná maximálne využiť nákladný priestor kamióna a znížiť ich počet, a tým i uhlíkovú stopu. Tento prístup je v súlade s aktuálnou filozofiou leteckého priemyslu, ktorý prechádza hĺbkovou transformáciou a vyžaduje trvalé zlepšovanie logistického výkonu pri súčasnom dodržovaní vysokých ekologických štandardov i od svojich dodávateľov.

 

Sprostredkovanie komplexnej správy obalov v rámci celého dodávateľského reťazca

 

Informácie o objednávkach, zber, nakládky a prepravu recyklovateľných obalov každodenne spracováva šesť centier spoločnosti GEFCO pre správu obalov. Tímy expertov spoločnosti GEFCO pre Airbus zabezpečujú aj majetkový audit a školia prevádzkové tímy Airbusu v správe obalov a prácu so systémom NETBOX IT, ktorý trackuje kontajnery a zabezpečuje monitoring zákaziek v reálnom čase. Školenie ponúka GEFCO i dodávateľom spoločnosti Airbus, ktorých prechod k udržateľnému nakladaniu s obalmi Airbus podporuje.

 

Ľudské zdroje, technické zázemie i viac ako 70-ročné know-how spoločnosti GEFCO v oblasti služieb pre moderný dodávateľský reťazec zabezpečujú firme Airbus najvyššiu úroveň monitoringu toku s cieľom podporiť správu dodávateľského reťazca a súčasne prispieť k zlepšovaniu procesu naprieč celým odvetvím.

 

Emmanuel Arnaud, GEFCO Executive Vice President pre obchod a marketing okomentoval doterajšiu spoluprácu: „Sme veľmi hrdí na dôveru, ktorú v nás Airbus vkladá a teší nás, že sa takto ambiciózny projekt opiera práve o naše jedinečné odborné znalosti v oblasti recyklovateľných obalov. Medzinárodná prítomnosť spoločnosti GEFCO i naše prevádzkové schopnosti, predovšetkým v oblasti logistiky pre automobilový priemysel, nám umožňujú sa hrdo chopiť tejto výzvy v súlade s mottom našej značky – ‘Partners, unlimited’.“

Zdieľať