Prístupnosť

Finančné výsledky gefco slovakia v roku 2015

13 jún 2016

Spoločnosť GEFCO Slovakia, globálny hráč v priemyselnej logistike, zvýšila v roku 2015 svoj čistý obrat o takmer 17 % a otvorila 60 nových pracovných miest.

 

„Rok 2015 bol jedným z dôležitých míľnikov v pôsobení spoločnosti GEFCO na Slovensku. Medziročným skokom o takmer 17 % v čistom obrate GEFCO Slovensko opäť potvrdilo svoju pozíciu jedného z veľmi silných logistických hráčov na Slovenskom trhu. Z čísiel, ktorá máme aktuálne k dispozícii, môžeme povedať, že aj rok 2016 vyzerá veľmi sľubne,“ povedal generálny riaditeľ GEFCO Slovakia Andrea Ambrogio.  

GEFCO na Slovensku zaznamenalo v minulom roku čistý obrat, resp. tržby z predaja služieb a tovarov vo výške 133 miliónov EUR, pričom v roku 2014 to bolo 114 miliónov EUR. 
Zisk pred zdanením, úroky a odpisy (EBITDA) dosiahol v roku 2015 výšku 12,14 miliónov EUR, pričom v predchádzajúcom roku bol 9,84 miliónov EUR. V medziročnom porovnaní tak EBITDA narástla o 23,4 %.

 20152014

2015/2014 v %

Obrat (mil. EUR)

13311416,6

EBITDA (mil. EUR)

12,149,8423,4

Nárast čistého obratu o 16,6 % je možné pripísať posilneniu klientskej základne v automotive sektore, v logistike ktorého patrí GEFCO medzi lídrov na trhu. Spoločnosť GEFCO na Slovensku rovnako pokračovala v úspešnej diverzifikácii klientského portfólia a to akvizíciou niekoľkých klientov v oblasti elektroniky, FMCG a aj farmaceutického priemyslu. GEFCO Slovakia taktiež získala klientov z oblasti ľahkého a ťažkého strojárstva. Rovnaký trend spoločnosť očakáva aj v roku 2016, kedy sa sústredí najmä na posilnenie klientskej základne mimo automotive sektor, ako aj na ďalšie rozširovanie logistických riešení pre strategickú oblasť 1520 (Rusko a SNŠ). 

„Vďaka našej novej obchodnej ponuke efektívnych a optimalizovaných logistických riešení chceme aj naďalej pomáhať našim klientom v rozvoji ich podnikania. Budeme aj naďalej pokračovať v rozvoji prepravných riešení pre spojenie strednej Európy s východnou Európou a Áziou, či už pomocou cestnej prepravy, multimodálnych riešení a predovšetkým železničnej prepravy, ktorá je na veľké vzdialenosti najefektívnejším a najekologickejším spôsobom prepravy,“ doplnil generálny riaditeľ.

  
Nové pracovné miesta 
Aj zamestnanosť v spoločnosti GEFCO Slovakia mala v roku 2015 rastúci trend. Medziročne sa počet zamestnancov zvýšil z celkového počtu 493 v roku 2014 na 552 v minulom roku, čo predstavuje nárast 12 % v medziročnom porovnaní. 
V rámci zvyšovania zamestnanosti vo vybraných regiónoch plánuje spoločnosť GEFCO Slovakia  v tomto pozitívnom trende pokračovať aj v roku 2016. Spoločnosť ponúkne do konca roku 2016 až 200 nových pracovných miest, predovšetkým v Trnave. 

Zdieľať