Prístupnosť

Colné služby: revolúcia v európskej únii

11 január 2017

Nový Colný kódex Európskej únie zavádza status Schváleného hospodárskeho subjektu, aby posilnil bezpečnosť pohybu tovaru v regióne. Má tiež iný cieľ: zanechanie papierových a prechod na plne elektronické vyhlásenia do roku 2020.

Nový Colný kódex Európskej únie zavádza status Schváleného hospodárskeho subjektu, aby posilnil bezpečnosť pohybu tovaru v regióne. Má tiež iný cieľ: zanechanie papierových a prechod na plne elektronické vyhlásenia do roku 2020.

Obraz colného úradníka, ktorý riadi balíky s kopou papierov v rukách a ručne pečiatkuje prihlášky je teraz už minulosťou. S novým Colným kódexom únie (UCC), ktorý vstúpil do platnosti 1. mája 2016, prechádza Európska únia hĺbkovými reformami na uľahčenie obchodovania so zvyškom sveta. „Bolo treba nahradiť starnúcu a procedurálnu legislatívu, ktorá bola z roku 1992,“ vraví Ives Taelman, riaditeľ Colných a daňových činností spoločnosti GEFCO.

Zvýšená bezpečnosť so statusom Schváleného hospodárskeho subjektu

Nový kódex EÚ zdôrazňuje bezpečnosť pohybu tovaru tým, že zavádza status Schváleného hospodárskeho subjektu (AEO). Od teroristických útokov v septembri 2001 sa bezpečnosť stala hlavnou obavou Svetovej colnej organizácie, ktorá implementovala štandardy programu SAFE v roku 2005, aby zabránila teroristickým činom, ktoré využívajú výhodu tradičných medzinárodných obchodných ciest. Na zvýšenie efektívnosti štandardy programu SAFE viedli k vytvoreniu statusu schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) v roku 2008. Napriek tomu však jeho výhody pre priemyselné podniky a subjekty zostali nejasné.

Novým colným kódexom Európska únia zaviedla potrebu statusu AEO pre medzinárodnú expanziu. Schválení nositelia profitujú z rôznych výhradných podmienok, ktoré uľahčujú ich colné a daňové postupy, zatiaľ čo im umožňujú prijímať povolenia, znižovať celkovú záruku na pokrytie colných dlhov, dostávať predbežné upozornenia o colnej kontrole tovaru a vyberať si miesto takýchto kontrol. „Nové kritériá certifikácie sprísnia požiadavky na získanie statusu AEO: preverované subjekty musia preukázať svoje schopnosti a skúsenosť,“ vysvetľuje Ives Taelman. Výmenou za výhody poskytnuté týmto statusom musí AEO poskytnúť viac informácií pri každom kroku logistického postupu. To umožňuje zlepšiť sledovanie tovaru, najmä pri lietadle alebo lodi.

Koniec papierových formulárov

Druhá veľká zmena sa týka zavedenia colných vyhlásení v papierovej forme, ktoré sa stanú 100 % elektronickými od 31. decembra 2020 (pozri kolónku nižšie). Európske colné úrady sa snažia uľahčiť pohyb tovaru a v dôsledku toho zaistiť rast v rámci Únie. Colné úrady majú v úmysle podporiť sledovanie tovaru. „Cieľom je, aby sa všetky členské štáty delili o rovnaké informácie prostredníctvom spojeného a centralizovaného systému, čo umožní dokonalú prehľadnosť tovaru, ktorý vstupuje do Európy alebo ju opúšťa, a to v skutočnom čase,“ vraví Thomas Marin, colný a daňový analytik spoločnosti GEFCO.

Centralizované colné povolenia

Nový Colný kódex únie predstavuje prevrat v zavádzaní nového princípu: do roku 2020 separuje obeh dovozných a vývozných vyhlásení od obehu hmotného tovaru. Doteraz museli colné procesy prebehnúť na mieste príchodu tovaru, čo nútilo schválené subjekty ako spoločnosť GEFCO pokrývať čo najviac územia, ako to bolo možné, aby splnili potreby priemyselných zákazníkov. „S centralizovaným colným úradom a poplatkami sa umožňuje predloženie všetkých obežníkových dokumentov jednému colnému úradu, ktorý bude kontrolovať elektronické vyhlásenia bez ohľadu na geografickú polohu tovaru,“vysvetľuje Thomas Marin.

2020, rok významných zmien

„Niektorí zákazníci chcú už dnes využívať výhody vyplývajúce z inovácií Colného kódexu EÚ, ale ešte to nie je možné,“ vysvetľuje Thomas Marin, colný a daňový analytik spoločnosti GEFCO. „Legislatíva, ktorá vstúpila do platnosti dňa 1. mája 2016, musí byť ešte zakotvená do národných zákonov v každom štáte, čo práve prebieha.“ Termín je 31. december 2020. Do tohto dátumu musia byť výmena a uchovávanie informácií medzi colnými orgánmi, subjektmi a Európskou komisiou uskutočniteľné.

Zdieľať