Prístupnosť

Colné formality: ako ich zvládnuť bez zbytočných komplikácií?

20 júl 2017

Aj napriek tomu, že dovoz a vývoz prepravovaného tovaru cez hranice EÚ je bežnou obchodnou aktivitou, colný proces so sebou prináša spleť podmienok a nie každý sa v nich dokáže vyznať. Preto firmy často využívajú colných expertov, ktorí ich zastúpia v colnom konaní a zabezpečia tak hladký priebeh potrebných formalít.

Naše odporúčania ako zabezpečiť colný proces efektívne a bez komplikácií:

1. Stavte na kvalitného odborníka

Dôležitým krokom pri vybavení colných formalít je voľba zastúpenia. Spolupráca so zástupcom uľahčí proces formalít, ktoré musia dopravcovia na svojej trase absolvovať. Na aké kritériá je potrebné pri výbere zastúpenia dohliadať? „Z profesionálneho hľadiska je akousi orientačnou známkou kvality colných zástupcov certifikát AEO (Schválený hospodársky subjekt). Držiteľ takéhoto oprávnenia je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca, ktorý je preverený colnými orgánmi a vyhovuje všetkým bezpečnostným a colným požiadavkám,“ hovorí Peter Harach, Customs manager spoločnosti GEFCO. Nemenej dôležitým kritériom sú aj referencie a skúsenosti ostatných.

2. Plánujte o krok vpred

V prípade, ak nechcete zbytočne utratiť eurá navyše je vhodné colný proces vopred premyslieť. Pred vlastným dovozom/vývozom tovaru sa odporúča určiť si pre aký účel bude tovar používaný, či pôjde o cieľovú krajinu alebo sa bude tovar časom vracať naspäť. V súčasnej dobe totiž existujú rôzne colné režimy a metódy, ktoré vám pomôžu na cle ušetriť. V prípade väčšiny z nich je však potrebné ich dohodnúť s colným úradom vopred.

3. Poskytnite potrebné informácie

Začiatok colného konania si vyžaduje úplné a správne informácie. Najčastejšie sa vyžadujú informácie o druhu, množstve, hodnote, balení, pôvode či klasifikácii tovaru, ale aj informácie o osobách a dopravných prostriedkoch, ktoré sa na preprave tovaru zúčastňujú. „Dôležité sú aj obchodné, účtovné a dopravné dokumenty, na základe ktorých môže byť overená správnosť colného prehlásenia ešte desať rokov po dovoze/vývoze daného tovaru,“ vysvetľuje Peter Harach. Všetky potrebné podklady a materiály musí poskytnúť colnému zástupcovi dovozca alebo vývozca tovaru.

4. Nezabúdajte na kontrolu a archiváciu materiálov

K chybám môže dôjsť ľahko a výnimkou to nebýva ani pri colnom konaní. Vydané colné rozhodnutia by preto mali byť kontrolované nielen colnými zástupcami, ale aj zastupovanými osobami v colnom konaní. Dovozcovia/vývozcovia tovaru by si mali byť vedomí svojej zodpovednosti, a preto by nemali zabúdať na dodatočnú kontrolu materiálov.

5. Pozor na zmeny vzniknuté počas colného procesu

Colným konaním sa povinnosti nekončia, keďže v priebehu procesu sa môžu hodnoty tovaru, ktoré sú uvedené v colných prehláseniach, meniť v dôsledku upresnenia cien, poskytnutých zliav či rôznych skutočností, ktoré súvisia s klasifikáciou, pôvodom či inými parametrami tovaru. „Povinnosťou dovozcu/vývozcu tovaru je požadované informácie bezodkladne opraviť. Opravy, ktoré sú realizované z vlastnej iniciatívy sú z hľadiska úrokov a sankcií výhodnejšie,“ dopĺňa na záver Peter Harach.

Colné služby Vám vieme zabezpečiť v našich pobočkách:

  • Bratislava
  • Trnava
  • Poprad
  • Haniska
  • Vyšné Nemecké.

Takisto zabezpečujeme možnosť skladovať tovar v colnom sklade alebo na mieste určenom na dočasného uskladnenia.

Zdieľať