Prístupnosť

Aktuálna situácia ohľadne brexitu a nové francúzske technologické riešenie

16 apríl 2019

I keď sa konečné vyústenie brexitu očakávalo k 29. 3. 2019, respektíve k 12. 4. 2019, Británii sa stále nepodarilo dospieť k spoločnému konsenzu, ako by vlastne ich odchod z Európskej únie mal vyzerať. Z toho dôvodu stále nie je jasné, aký scenár bude opustenie Únie mať a na aké dôsledky by sa teda všetci tí, ktorí s Britskými ostrovmi obchodujú, mali pripraviť. Preto vám prinášame aktuálne informácie, kam bude smerovať ďalší vývoj udalostí, aké sú možnosti a na čo sa treba pripraviť.

Na mimoriadny summit v Bruseli zamierila britská premiérka Mayová so žiadosťou o ďalší odklad odchodu Británie z EÚ. Termín, ktorý sama navrhla, teda 30. júna, však nakoniec lídri ostatných krajín EÚ posunuli až na koniec októbra 2019. No iba vtedy, ak Británia usporiada voľby do Európskeho parlamentu a ratifikuje dohodu o vystúpení do 22. mája 2019. V opačnom prípade by k vystúpeniu muselo dôjsť už k 31. 5. 2019.

Je v záujme krajín EÚ, aby došlo radšej k dohode, než k tvrdému brexitu, ktorý hrozil v prípade, že by zástupcovia krajín EÚ odklad odmietli. V tom prípade by okamžite nastal scenár tvrdého brexitu, ktorý predpovedá nepríjemné dopady pre britskú aj európsku ekonomiku.

V prípade, že sa Británii podarí dosiahnuť dohodu pred koncom októbra, odklad sa tým neodkladne končí a môže dôjsť k vystúpeniu ihneď, respektíve k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po dokončení všetkých ratifikačných postupov. Naopak, 30. júna 2019 chce Európska únia vyhodnotiť, či v Británii skutočne vidí snahu sa na dohode o podobe brexitu dohodnúť, alebo či dokonca nehodlajú svoje stanovisko o vystúpení prehodnotiť.

Na seminári o brexite, ktorý GEFCO usporadúvalo 12. marca 2019, sme prezentovali rôzne scenáre brexitu a ich dopad na dodávateľský reťazec. Odborníci z oblastí colného a daňového poradenstva pre vás pripravili aj stručný manuál, tzv. brexit e-book, ktorý vám pomôže vyriešiť colné otázky týkajúce sa brexitu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu už pochopiteľne neplatí termín 29. 3. 2019 ako termín zmeny, odpovede na otázky sú však stále platné a využiteľné v prípade vyústenia tejto „brexitovej krízy“ v nasledujúcich mesiacoch

Stiahnuť

BREXIT E-BOOK

Objavte v tejto špecializovanej elektronickej knihe 5 riešení, ktorá vám umožnia vyriešiť colné otázky týkajúce sa brexitu.

pdf, 4 MB

Stiahnuť

S odchodom Británie z Európskej únie je spojené aj okamžité obnovenie hraničných kontrol a súvisiacich procedúr, najmä preclenie všetkého tovaru. Z toho dôvodu hrozí narušenie plynulosti logistických tokov medzi Spojeným kráľovstvom a ostatnými krajinami. Francúzske colné orgány sa však na túto situáciu pripravili a vyvinuli technologické riešenia založené na včasnom dokončení colných procedúr a automatizácii colných vyhlásení, tzv. smart border. Akým spôsobom teda bude prebiehať transport cez kanál medzi Francúzskom a Veľkou Britániou, si môžete podrobnejšie naštudovať v dokumente, ktorý na tento účel orgány vytvorili spolu s názornými animáciami.

Pre ďalšie otázky a možnosti riešenia logistických tokov pri rôznych výsledkoch brexitu sú vám k dispozícii aj naši odborníci*, na ktorých sa môžete obrátiť: brexit@ gefco.net.

* Na komunikáciu využite anglický jazyk.

Zdieľať