Prístupnosť

Ako sa pripraviť na Brexit?

12 december 2018

Pripravovaný brexit bude mať zásadný vplyv na dovoz a vývoz z oblasti Veľkej Británie a je samozrejmé, že mnoho firiem má z toho istú obavu. Ako sa pripraviť na nadchádzajúce zmeny? Aké scenáre pripadajú do úvahy a aký bude ich vplyv na logistiku? Ako s týmito novinkami môže pomôcť GEFCO?

Na to všetko sme sa opýtali Petra Haracha, manažéra colného oddelenia GEFCO Slovakia a Lucie Svobodovej, generálnej riaditeľky divízie Forwarding, GEFCO v Českej republike.

1. Ako by sa klienti GEFCO, ktorých sa import/export do UK týka, mali konkrétne pripraviť na brexit?

Občas sa spomínajú riešenia typu „vybudovanie nového podniku mimo UK“ – pozrite príklad Astra-Zeneca, ktorá zverejnila informáciu, že pracuje na rýchlom vybudovaní nových kapacít vo Švédsku, alebo rada č. 2 – „potreba zvýšenia skladových zásob“, čo napríklad práve pri tovare s krátkou exspiráciou alebo aj pri tovare veľkých rozmerov nie je možné.

2. Máte pre klientov nejaké odporúčania?

Je to veľmi ťažké zovšeobecniť. Záleží na druhu tovaru, frekvencii a podmienkach obchodu. Ak niekto vyváža do UK v režime just-in-time, bude, samozrejme, hľadať úplne iné riešenia než ten, kto dodáva tovar občas a nezáleží na tom, či bude dodacia lehota o deň alebo dva dlhšia. Dosť firiem dodáva cez UK aj do Írska (distribútori z UK zodpovedajú aj za írsky trh) – v týchto prípadoch bude po brexite zrejme rozumnejšie zaistiť samostatných distribútorov pre Írsko a oddeliť dodávky tovaru. Nie je možné nájsť univerzálnu radu. Podstatné je uvedomiť si, že dovoz/vývoz tovaru bude podliehať colným formalitám a clu, takže dodacie lehoty sa minimálne o deň predĺžia a náklady na dovoz porastú.

3. Kedy by mali začať s prípravami? Je to nutné už teraz, keď nie je jasné, či UK naozaj vystúpi a za akých podmienok plus bude nasledovať prechodné obdobie. Nie je to teraz ešte predčasné?

Pokiaľ viem, absolútna väčšina firiem pravidelne obchodujúcich s UK už s prípravami začala, zostávajú cca 4 mesiace, a to nie je veľa. Pripravujú sa na dva varianty:

  • priaznivý variant: Zavedenie prechodného obdobia do 31. 12. 2020, počas ktorého sa nič nezmení – UK zostane v jednotnom trhu, bez colných formalít a ciel.
  • nepriaznivý variant: Nastane tvrdý brexit, t. j. colné formality a clá od 30. 3. 2019.

Nikto nedokáže spoľahlivo povedať, ktorý variant nastane. Dohoda bola síce technicky spísaná, ale nebola podpísaná ani ratifikovaná – to bude prebiehať v nasledujúcich mesiacoch a do poslednej ratifikácie nebude nič isté. Preto je potrebné pripraviť sa na horší variant b) a radovať sa, keď nastane lepší variant a).

4. Ako to bude s colnými náležitosťami v avizovanom prechodnom období? Naozaj sa nič nezmení alebo už v tomto období vstúpia do platnosti nejaké úpravy?

Počas avizovaného prechodného obdobia bude zachovaný jednotný trh. Jediné, čo si UK vyhradila, je možnosť veterinárnych alebo fytokaranténnych opatrení/obmedzení v prípade hroziacej nákazy.

5. Môžete definovať, aké prípravy firma „zvládne sama“ a na čo by si mala najať profesionála?

Firma zvládne sama zanalyzovať, akých transakcií sa brexit môže dotknúť (dovoz/vývoz, aký tovar, frekvencia, dodacie lehoty a iné špecifické záväzky, spôsob prepravy). GEFCO môže navrhnúť optimálne logistické riešenie v prípade tvrdého brexitu vrátane colných procedúr.

Zdieľať