Železnica - bezpečná a ekologická voľba

Ako prepravovať tovar zo vzdialených priemyselných zón bezpečne, rýchlo a ekologicky? Kvôli zhoršujúcej súčasnej dopravnej situácii sú spoločnosti nútené  zamýšľať sa nad alternatívnymi možnosťami. Efektívnym riešením je preprava tovaru po železnici. 

Zelená pre železničnú dopravu

Množstvo prepraveného tovaru v rámci nákladnej dopravy každoročne stúpa. Podľa údajov Ministerstva dopravy Slovenskej republiky v roku 2015 z celkového množstva takmer 200 miliónov ton prepraveného tovaru na Slovensku tvorila cestná doprava takmer tri štvrtiny, necelú štvrtinu železničná preprava (z čoho asi 9 % kombinovaná preprava), o zvyšok sa delili námorná a letecká doprava. 

Aj napriek tomu, že cestná preprava tovaru hrá v doprave aj naďalej dôležitú úlohu, zámerom Európskej únie, ktorý je deklarovaný v Bielej knihe, je okrem iného:

  • do roku 2030 previesť až 30 % objemu cestnej nákladnej dopravy na vzdialenosť nad 300 km na iné druhy dopravy, akou je železničná alebo námorná, pričom
  • do roku 2050 by mal tento presun predstavovať viac ako 50 %.

Preprava tovaru po koľajniciach

„Železničná preprava je kľúčová hneď z viacerých aspektov – je efektívnym riešením prepravy tovaru na dlhé vzdialenosti, dodacie lehoty tovaru sú kratšie ako pri námornej preprave a v neposlednom rade je objem vyprodukovaných emisií rádovo nižší,“ vysvetľuje generálny riaditeľ GEFCO Slovensko Andrea Ambrogio.

Oproti iným druhom prepravy predstavuje železnica viaceré výhody

  • Rýchlosť – tovar je prepravený 2 – 3-krát rýchlejšie ako námornou prepravou.
  • Objemný a citlivý náklad – železničná preprava je ideálna na prepravu objemného, nadrozmerného či citlivého nákladu.
  • Šetrná voči prírode – železničná preprava tovaru predstavuje oproti leteckej či cestnej preprave ekologicky najvýhodnejší variant.
  • Nižšie náklady na prepravu – prepravou tovaru po železnici je možné ušetriť viac ako polovicu nákladov než pri leteckej preprave.

Povinnosť pomôcť dopravnej situácii a životnému prostrediu si uvedomuje aj spoločnosť GEFCO, a preto ponúka prepravu tovaru z Číny do Európy ekologickým, rýchlym a flexibilným riešením – prepravou tovaru po železnici v rozmedzí 15 – 20 dní s prihliadnutím na individuálne požiadavky v rámci prepravy.

             Kontaktujte Vášho špecialistu na železničné riešenia                

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu celého Vášho logistického reťazca:

ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA

Zvýhodnený prístup k 85,200 km železníc pod správou spoločnosti

       Viac ...      

COLNÉ A DAŇOVÉ ZASTÚPENIE

Vyriešime za Vás colné a daňové povinnosti vo viac ako 50 krajinách. 

       Viac ...