COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO

V rámci vášho medzinárodného podnikania sa stretávate s bezpečnostnými a finančnými výzvami, ktoré môžu ovplyvniť trvalý rast. Cieľom našich GEFCO odborníkov je identifikovať tieto výzvy a vyrovnať sa s nimi. GEFCO navrhuje a vyvíja riešenia, ktoré vám umožňujú zlepšovať vašu konkurencieschopnosť, zabezpečiť a optimalizovať vaše toky za najlepších možných podmienok v súlade s požiadavkami a lokálnymi predpismi.

Colné inžinierstvo pre riadenie a optimalizáciu medzinárodných tokov

Naše oddelenie colného a daňového inžinieringu, podporujúce integrovanú sieť 200 odborníkov v 39 krajinách, vykonáva:

  • Porovnávacie štúdie tokov a ich colných a daňových vplyvov
  • Monitoring legislatívnych predpisov, klasifikačné a audítorské služby
  • Zavádzanie zjednodušených a optimalizovaných riešení (spracovanie vstupov/výstupov, obmedzené daňové zastúpenie, colný sklad, atď.)
  • Riadenie týchto riešení

Naše odborné znalosti v daňovom zastúpovaní zabezpečujú a optimalizujú odvody DPH v Európe

Spoločnosť GEFCO, ako odborník v daňovom zastúpení už od roku 1993, využíva svoje odborné skúsenosti v 28 krajinách Európskej únie, Švajčiarska a Nórska.

Vďaka neustálemu sledovaniu európskych legislatívnych požiadaviek a analýzam dopadov vám naše daňové riešenia umožňujú prevádzkovať vašu činnosť na lokálnej úrovni (skladovanie, predaj, spracovanie) v dokonalom súlade s predpismi danej krajiny a zároveň sa vyhnete administratívnym formalitám a nákladom na vytvorenie dcérskej spoločnosti. Naše riešenia vám tiež umožnia optimalizovať zálohové platby DPH v zahraničí, čo má priaznivý vplyv na vaše peňažné toky.

Odborné znalosti zvyšujú Vašu konkurencieschopnosť

Finančné zisky a optimalizované peňažné toky, zvýšenie efektivity dodávateľského reťazca: Colné a daňové riešenia spoločnosti GEFCO sú navrhnuté tak, aby podporili vašu konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni a zabezpečili vaše toky.

Synergia medzi colným a daňovým zastupovaním a know-how v oblasti logistiky nám poskytuje bezkonkurenčné odborné znalosti na trhu. Našou silnou stránkou je schopnosť kombinovať colný a daňový inžiniering (nájdenie čo najviac konkurencieschopného riešenia) s taktickými znalosťami: riadiace centrum, manažment tokov, systém sledovania - Track&Trace.

Navyše, naša prevádzková spoľahlivosť, podporená integrovanou multimodálnou sieťou, zlepšuje kontrolu a riadenie logistických a prepravných operácií, ako aj harmonizuje postupy v rámci celého dodávateľského reťazca.

Prečo GEFCO?

AEO* certifikáty v 13 krajinách

Colné zastúpenie vo viac ako 100 krajinách

viac ako 20 rokov skúseností v oblasti Daňového zastupovania


* Autorizovaný Ekonomický Operátor

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

     Kontaktujte Vášho špecialistu na Daňové a colné poradenstvo     

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu Vášho logistického reťazca:

VRATNÉ OBALY

25 rokov skúseností vo vašom priemysle

       Viac ...      

LLP-4PL

GEFCO zabezpečí manažment celého Vášho dodávateľského reťazca.

       Viac ...