LEAD LOGISTICS PROVIDER/4PL

V GEFCO spolupracujeme s vašou organizáciou, aby sme mohli poskytovať riešenia LLP (Lead Logistics Provider) a 4PL (4th party Logistics) prostredníctvom našich tímov odborníkov, ktorí optimalizujú vaše náklady na logistiku a zabezpečujú dlhodobú nákladovú efektivitu pre klientov a zároveň zabezpečujú plnú kontrolu ich operácií v rámci celého dodávateľského reťazca.

Vaše LLP/4PL riešenia

Ako LLP (Lead Logistics Provider) zaisťujeme kompletné riadenie a koordináciu vášho dodávateľského reťazca.

  • Inžiniering (návrh siete)
  • Plne transparentné riadenie nákupu
  • Riadiace centrum
  • Riadiace centrum s plne integrovaným informačným systémom
  • Kontrola fakturácie

Naše špecializované 4PL tímy konajú v mene našich priemyselných zákazníkov:

  • Výber a koordinácia dodávateľov, vrátane: vyhlasovania výberových konaní, nákupu, auditu fakturácie prepravovaného tovaru
  • Prevody objednávok použitím výkonného nástroja na správu makro objednávok
  • Riadenie interných a externých zmien
  • Rozvoj planifikácie: produktivita a znižovanie nákladov

Dohliadaním na nákup a fakturačné audity spoločnosť GEFCO dosahuje najkomplexnejšiu úroveň logistickej integrácie a riadi kľúčové ovládacie mechanizmy optimalizácie dodávateľského reťazca.

Naše LLP-4PL tímy, ktoré sa starajú o kľúčových zákazníkov tvoriacich 60 % obratu, na dennej báze garantujú vysokú úroveň výkonu a trvalú optimalizáciu zavedených riešení.

Prečo GEFCO?

Top 10 v Európe

€4,2 miliardový obrat v roku 2015

Viac ako 400 pobočiek po celom svete

• Logistika, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

Naše centrálne tímy sa spoliehajú na komplexnú sieť lokálnych tímov, aby mohli naši zákazníci využívať sledovateľnosť celého dodávateľského reťazca a optimalizáciu nákladov.

                        Kontaktujte Vášho špecialistu na LLP-4PL                        

 

GEFCO ponúka celkové riešenia pre optimalizovanie Vášho logistického reťazca:

VRATNÉ OBALY

25 rokov skúseností v oblasti priemyslu

       Viac ...      

DAŇOVÉ A COLNÉ PORADENSTVO

GEFCO optimalizuje postupy a spoľahlivosť.

       Viac ...