URGENTNÉ ZASIELKY

Ako odborníci v oblasti služieb urgentných a špeciálne prispôsobených dodávok vám tímy GEFCO ponúkajú riešenia pre jednorazové ad hoc, ako aj pravidelné požiadavky, a to na vnútroštátnej a na medzinárodnej úrovni.

Dostupnosť 24/7/365 pre urgentné a časovo náročné riešenia

Ak čelíte neočakávanej udalosti alebo sa snažíte uspokojiť opakujúcu sa požiadavku, niekedy ste nútení použiť urgentnú alebo špeciálnu prepravu. V takýchto nečakaných situáciách je nevyhnutné pracovať so spoľahlivým a skúseným logistickým partnerom.

  • Jednorazové zásielky: zastavenie výrobnej linky, osobné dodanie dokumentov, urgentné objednávky alebo zásielky, špecifické požiadavky, ako napr. POS displeje alebo veľtrhy, sprevádzaná batožina
  • Pravidelné zásielky: neštandardné distribučné riešenia, špecifické požiadavky, ako napríklad preprava vzoriek, citlivé zásielky, ako napríklad preprava prototypov vozidlami zabezpečenými GPS sledovaním

Váš špecializovaný tím pre výnimočné situácie

Naši špecialisti aktívne a pozorne nastavujú a zavádzajú riešenia prispôsobené vašim požiadavkám. Na základe analýzy vašich potrieb a obmedzení vám ponúknu optimálne riešenie, v ktorom sa odráža odbornosť tímov GEFCO a zavádzajú individuálne výkonnostné ukazovatele. 

Naše tímy sa starajú o vaše zásielky 24/7 a ručia za:

  • Rešpektovanie termínov dodania
  • Optimálnu kvalitu služieb (ISO 9001:2000 a certifikácia IATA)
  • Optimalizované trasy a prostriedky
  • Sledovateľnosť zásielok

Prečo GEFCO?

40,000 zásielok za rok

40 medzinárodných špecialistov

19 špecializovaných pobočiek

• Logisitka, colné služby a daňové zastúpenie
• Odbornosť
• Dedikovaný kontakt
• Sledovateľnosť (Track & Trace)
• Ukazovatele
• Trvalé zlepšovanie

               Kontaktujte Vášho špecialistu na urgetné prepravy                

 

GEFCO ponúka komplexné riešenia pre optimalizáciu celého Vášho logistického reťazca:

VRATNÉ OBALY

25 rokov skúsenosti v oblasti priemyslu

       Viac ...      

PRIEMYSELNÍ VÝROBCOVIA

GEFCO zoptimalizuje Vaše urgenté prepravy v obasti priemyslu.

       Viac ...